LMPF | AR DAR SVARBI DARBUOTOJŲ NUOMONĖ?
19048
post-template-default,single,single-post,postid-19048,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

AR DAR SVARBI DARBUOTOJŲ NUOMONĖ?

AR DAR SVARBI DARBUOTOJŲ NUOMONĖ?

Po daugybės nuo 2018 m. valstybinių miškų sektoriuje įvykusių reformų: urėdijų sujungimo, pareiginių nuostatų, tvarkų pasikeitimų, 2023 metus VMU pradėjo su nauja girininkijų struktūra. Iš buvusių 337 girininkijų liko 192, o tokio girininkijos vieneto kaip eiguva, neliko visiškai. Nors dabar vidutinė girininkija po sustambinimų yra apie 6 tūkst. ha ploto, joje dirba kaip ir ankstesnio dydžio girininkijose – 3-4 specialistai. VMU administracija deklaruoja, kad girininkijų reforma yra pavykusi. Tačiau daliai buvusių girininkijų darbuotojų, pasinaudojus proga bei Darbo kodekso 57 str. garantijomis ir nedalyvavus atrankose, sukomplektuoti personalą girininkijose sekėsi ne taip ir lengvai. Yra girininkijų kur užpildyti ne visų specialistų etatai, neužimtų etatų krūviai perskirstyti kitiems tos girininkijos darbuotojams. Nors įmonės vadovybė viešojoje erdvėje tai atkakliai neigia, tačiau vienam girininkijos specialistui tenkančio prižiūrėti ploto padidėjimas, konkrečių priskirtų teritorijų (eiguvų) nebuvimas, turėjo neigiamų pasekmių sanitarinės miškų būklės pablogėjimui, žievėgraužio tipografo židinių savalaikiam nesužiūrėjimui valstybiniuose miškuose.
Šiais metais VMU įvyko ir buhalterinės apskaitos reforma, leidusi įmonei atsisakyti apie 20 buhalterių etatų. Regioniniuose padaliniuose dirbę aukštos kvalifikacijos universalūs buhalteriai paversti labai siauros specializacijos centrinės administracijos apskaitos darbuotojais. Didelė dalis pirminės apskaitos funkcijų paliktos regionams, kur kitų sričių regioninių padalinių specialistai ir girininkijų darbuotojai priversti sėstis prie kompiuterių ir vykdyti jiems neįprastą pirminių buhalterinių apskaitos dokumentų pildymą.
2023 m. įmonėje pradėjo veikti personalo savitarnos programa Vikarina. Įdiegus šią programą nuo regioninių padalinių duomenų valdymo specialisčių – administratorių nuimtas personalo administravimas, tačiau pridėta regioninių padalinių viešieji pirkimai. Priedai už papildomą darbą nemokami. Po personalo administravimo pertvarkos centrinės administracijos personalo specialistės aptarnauja 3-4 regioninių padalinių darbuotojus, buhalterinės apskaitos darbuotojai – net iki 7 regioninių padalinių. Darbo krūviai šiose srityse neadekvačiai dideli.
Šiais metais įmonė keitė daug pareiginių nuostatų, vidaus tvarkų. Centrinėje administracijoje įsteigta naujų pareigybių, įsisavinamos naujos kompiuterinės programos. Įmonėje veikiančių profesinių sąjungų jungtinei atstovybei teko daug dokumentų derinimų, vyko ne viena konsultacija ir susitikimas su įmonės vadovybe, tartasi dėl vykdomų ir planuojamų reformų būtinumo. 2023 metai, didesnių ar mažesnių pertvarkų prasme, įmonėje buvo aktyviausi nuo VMU susikūrimo pradžios. Suprasdama, kad įmonė turi judėti į priekį, taikydama inovatyvias IT technologijas ir pažangiausius vadybos principus, profesinių sąjungų jungtinė atstovybė didžiajai daliai įmonės pokyčių pritarė. Tačiau VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė š. m. vasaros pabaigoje gavo raginimą derinti Joniškio regioninio padalinio, kaip nevykdančio „iškeltų strateginių tikslų“, veiklos sustabdymo projektą. Jam jau buvo pritarusi VMU valdyba. JA, suprasdama, kad tai labai jautrus pilotinis sprendimas, susijęs su darbo vietų konkrečiame Lietuvos regione mažinimu, darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimu bei turėsiantis įtakos ateityje ir kitiems regioniniams padaliniams, paprašė iš įmonės papildomos informacijos. Profesinių sąjungų JA konsultavosi su LMPF taryba ir, pateikusi argumentus, kad Joniškio RP veikla nėra prasčiausia tarp kitų RP, nepritarė Joniškio RP veiklos stabdymui. Nors VMU Kolektyvinėje sutartyje sutarta, kad VMU struktūros keitimas ir Kolektyvinės sutarties priedai, viename iš kurių išvardinami visi 26 regioniniai padaliniai, įskaitant Joniškį, turi būti keičiami tik suderinus su JA, VMU valdyba, nepaisydama profesinių sąjungų nuomonės ir argumentų, vis tiek priėmė sprendimą Joniškio RP naikinti.
Spalio 9 d. ŽŪA sukviestame darbuotojų atstovų susirinkime VMU generalinis direktorius pareiškė, kad įmonei vėl būtini nauji pokyčiai, tačiau neatskleidė kokie ir kodėl bei pakvietė darbuotojus iki gruodžio 15 d. teikti galimus įmonės reformų projektus. Darbuotojams, pavargusiems nuo nesibaigiančių pertvarkų ir darbo krūvių pasikeitimų, šis kvietimas „pokyčiams dėl pokyčių“ sukėlė daug nerimo, streso, emocinės įtampos. Kadangi ką tik įvykdyta girininkijų pertvarka, darbuotojai siūlomus pokyčius tiesiogiai suprato kaip pasiruošimą ateityje reformuoti dalį regioninių padalinių, Joniškio RP „išdalinimo“ principu.
Po šio susirinkimo regioninių padalinių darbuotojai, suprasdami, kad regioninių padalinių vadovai tėra tik klusnūs VMU vadovybės nurodymų vykdytojai, neturintys sprendimo teisės, jokios savo valios savarankiškumo ir galimybės prieštarauti vadovybės nurodymams, kreipėsi į VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinę atstovybę, prašydami inicijuoti darbuotojų parašų rinkimą. Taip išreikšti darbuotojų valią nepritarti regioninių padalinių skaičiaus mažinimui ir regionuose esančių administracijų išdraskymui ateityje.
2023 m. gruodžio 18 d. profesinių sąjungų JA įmonės administracijai ir VMU valdybai pateikė 1374 darbuotojų parašų prie rašto „Dėl planuojamos VMU regioninių padalinių pertvarkos“. Šiuo raštu išreiškiama darbuotojų valia, kad 57 proc. įmonės darbuotojų nepritaria regioninių padalinių skaičiaus mažinimui ir pokyčiams, kai jų būtinumui nėra aiškios priežasties. Didžiąja dalimi raštą pasirašė regioninių padalinių darbuotojai, kurie nesutinka su regioninių padalinių skaičiaus mažinimu, paslepiamu po deklaruojamu tikslu subalansuoti darbo krūvius. Darbuotojai pavargę nuo nuolatinių pertvarkų, nori stabilumo, garantijų, kad jų darbo vietos išliks, kad gaudami pajamas iš užimamų pareigų bus pajėgūs vykdyti įsipareigojimus bankams, kad šeimos pajamos bus stabilios ir jiems nereikės palikti įmonės, šiai vykdant naujas reformas.
Įvertinus, kad raštą dėl stabilumo įmonėje pasirašė daugiau kaip pusė įmonės darbuotojų, jį ignoruoti ir pasielgti taip, kaip pasielgė VMU valdyba, kuri, įgaliotiems darbuotojų atstovams, t. y. JA prieštaraujant, lengvabūdiškai atmetė pateiktus argumentus kaip nereikšmingus ir priėmė sprendimą dėl Joniškio RP veiklos nutraukimo, šiuo atveju būtų daugiau nei nekorektiška. Ignoruodama darbuotojų nuomonę, tiek įmonės vadovybė, tiek valdyba, pademonstruotų savo galios primetimą daugiau kaip pusei savo įmonės darbuotojų valiai. Jeigu generalinio direktoriaus kvietimas teikti pasiūlymus buvo tikrai nuoširdus, o ne viešųjų ryšių akcija ar demokratijos imitacija, VMU administracija ir valdyba privalo atsižvelgti į 1374 darbuotojų nuomonę ir išlaikyti esamą regioninių padalinių skaičių. Čia ir paaiškės, kiek svarbi įmonėje jos darbuotojų nuomonė.

Diana Raitelaitienė
LMPF pirmininkė