LMPF | DĖL VMU JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO
19021
post-template-default,single,single-post,postid-19021,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DĖL VMU JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO

DĖL VMU JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO

 

Spalio 13 d. LMPF Taryba nepritarė  Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninio padalinio veiklos nutraukimui ir raštu pateikė administracijai tokio sprendimo pagrindimą:

 

DĖL VMU JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO

Sprendimus, susijusius su VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) Joniškio regioninio padalinio (toliau – Joniškio RP) veiklos nutraukimu, dėl jų pasekmių svarbos Joniškio RP, o taip pat ir kitų regioninių padalinių darbuotojams, VMU veikiančių profesinių sąjungų Jungtinė atstovybė (toliau – JA) buvo nutarusi priimti platesniame formate –  Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų  profesinių sąjungų federacijos (toliau – LMPF) Taryboje. Š. m. spalio 13 d. LMPF Taryba, apsvarsčiusi VMU 2023-09-11 raštą Nr. 2. 18-S(E)-  „Dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos struktūros pakeitimo, keičiant regioninių padalinių skaičių iš 26 į 25, ir Joniškio regioninio padalinio veiklos nutraukimo“ ir  2023-10-04 raštą Nr. 2. 18-S(E)-  „Dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos struktūros pakeitimo, keičiant regioninių padalinių skaičių iš 26 į 25, ir Joniškio regioninio padalinio veiklos nutraukimo papildomos informacijos pateikimo“ bei išklausiusi  darbuotojų atstovės VMU valdyboje Inos Bikuvienės ir Joniškio miško darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Egidijaus Čepulio informacijas, priėmė nutarimą n e p r i t a r t i Joniškio RP veiklos nutraukimui dėl šių priežasčių:

Pirma. 2023-09-11 VMU  rašte pateikta abstrakti formuluotė „…nevykdant strateginių tikslų bei veikiant neefektyviai…“ buvo tikslinama 2023-10-04 raštu. Tačiau ir jame jokie konkretūs strateginiai tikslai, kurių nevykdė Joniškio RP, nėra pateikti, o veiklos neefektyvumui pademonstruoti  parinkti rodikliai palyginti  su Biržų ir Mažeikių RP, teigiant, kad jų medynų struktūros yra panašios. Panašios  – tai nereiškia, kad yra identiškos. Pasirinkti kiti rodikliai yra lyginami su įmonės vidurkiu, neįvertinant Joniškio RP medynų struktūros specifikos. LMPF Tarybos nuomone, pateikti tik pasirinktinius rodiklius, JA nepateikiant palyginimui visų regioninių padalinių  veiklos rezultatų, yra nekorektiška. Vadovaujantis LMPF turimais  kai kuriais 2022 m. įmonės veiklos duomenimis, nepaisant medynų struktūros specifikos, Joniškio RP pelno rodikliai įmonėje nėra blogiausi. Pelningumas iki apmokestinimo atitinka įmonės vidurkį, o pelnu, tenkančiu 1 m3  lenkia   nemažai  regioninių padalinių. Žaliavinės medienos gamybos ir pardavimo kiekiai (~ 120 tūkst.) yra  vidutiniški įmonėje. Specialiųjų įsipareigojimų sąnaudos vienos mažiausių įmonėje, o administravimo sąnaudos yra įmonėje pačios mažiausios. Padalinys pagal vidutinį darbo užmokestį yra  vienas iš lyderių,  o darbininkų  darbo užmokestis  atitinka įmonės  vidurkį. Nors padalinio valdymo personalas nesukomplektuotas,  administravimo funkcijos darbuotojų pastangų dėka  vykdomos.

Įvertinti šie bei  kiti veiklos rodikliai rodo, kad Joniškio RP nėra  neefektyviausiai veikiantis VMU regioninis padalinys, kurio veiklą būtina nutraukti.

Antra. Nekorektiška priekaištauti Joniškio RP dėl padalinio administracinio pastato ir kitų pastatų būklės. LMPF žiniomis, nors ne kartą buvo planuojamos, tačiau investicijos į minėtų pastatų renovaciją nebuvo patvirtintos, matyt, jau projektuojant  ateityje Joniškio RP veiklos likvidavimą.

Trečia. LMPF Taryba mano, kad dėl tos pačios priežasties tendencingai buvo žlugdomas padalinio valdymas. Laikinuoju vadovu buvo paskirtas ne kuris nors padalinio darbuotojas, kuris per laiką  galėjo įgauti patirties ir pretenduoti atrankoje į RP vadovo poziciją, o kito padalinio vadovas, atvykstantis dvi dienas per savaitę ir negalintis, o gal ir neturintis tikslo, skirti reikiamą dėmesį Joniškio RP reikalams. Tokiai situacijai tęsiantis du metus, paskelbtos atrankos į RP  vadovo poziciją vyko formaliai, teigiant, kad neatsirado tinkamų kandidatų. Tą tendenciją parodo ir tai, kad  ilgą laiką esant neužimtai svarbiai vyriausiojo miškininko pareigybei, atranka į šią poziciją net nebuvo skelbta.

Ketvirta. Aplinkos ministerijos VMU lūkesčių laiške deklaruojamas vienas iš lūkesčių – regioninės politikos įgyvendinimas, t. y. įmonė turi išsaugoti darbo vietas, prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, o ekonominiai tikslai neturi būti esminiai priimant sprendimus. Pagal pateiktą informaciją, likvidavus Joniškio RP tik 29 darbuotojams iš 55 garantuojama, kad darbo sąlygos bus tokios pačios. Kitiems, jeigu ir bus pasiūlyta darbo vieta, sąlygos keisis – ženkliai nutols darbo vieta, bus siūlomos žemesnės ir mažiau apmokamos pareigos. Pvz., anksčiau prie Joniškio RP prijungiant Pakruojo RP dėl tokių priežasčių  padalinio specialistu įdarbintas tik vienas darbuotojas iš Pakruojo. Tokia situacija aiškiai neatitinka Aplinkos ministerijos lūkesčių dėl regioninės politikos.

Penkta. Š. m. rugsėjo mėnesį dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų Joniškio savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Tikėtina, kad kenkėjo masiniai pažeidimai savivaldybėje tęsis dar keletą metų. Panaikinus  Joniškio RP, kenkėjų pažeidimų stebėsenos ir  likvidavimo organizavimas bei kontrolė nutols ir sukels papildomus trukdžius kovai su kenkėjų plitimu.

LMPF Taryba mano, kad, nepaisant VMU valdybos pritarimo  padalinio naikinimui sukeltos sumaišties ir neapibrėžtumo, dar galima situaciją Joniškio RP normalizuoti.  Pirmiausiai reikia baigti kalbas apie naikinimą ir oficialiai informuoti apie sustabdomą Joniškio RP  veiklos nutraukimo procesą, skubiai paskirti laikinąjį vadovą iš Joniškio RP darbuotojų tarpo ir, garantuojant situacijos stabilumą,  skelbti atrankas į RP vadovo, vyriausiojo miškininko ir kitas laisvas pareigybes. Suformuotas personalas užtikrintų normalią padalinio veiklą.

Tokių sėkmingų pavyzdžių, kai nuo likvidavimo apsigynę darbuotojų kolektyvai išlaikė stabilumą, yra. 1998 m. Aplinkos ministerijos Miškų departamente buvo pradėtas Veisiejų ir Plungės miškų urėdijų naikinimas. Plungės miškų urėdija tam nepasipriešino, buvo prijungta prie Telšių miškų urėdijos ir išnyko. Veisiejų miškų urėdijos darbuotojų atkaklumo ir vienybės dėka, miškų urėdija ir darbo vietos buvo išsaugotos, iš vietinių darbuotojų  buvo suformuota   vadovybė, išspręstos vidinės bei išorės problemos ir savarankiškai veikė iki pat miškų urėdijų reformos 2018 metais.

VMU yra pelningai veikianti įmonė, kuriai nėra jokio būtinumo vykdyti „išgyvenimo“  pertvarkas. Priešingai, yra labai svarbu  stabilumą išlaikyti ir leisti darbuotojams ramiai dirbti. LMPF Taryba labai tikisi, kad tiek VMU valdyba, tiek administracija racionaliai, visapusiškai ir kompleksiškai vertina visas aplink besiklostančias ekonomines, socialines bei politines aplinkybes ir dėl  neaiškių interesų nesiims logika nepagrįstų, sumaištį  ir nepasitikėjimą VMU viduje keliančių veiksmų, nesieks įmonėje didinti įtampos ir konfliktų, galinčių privesti šalies valstybinių miškų sektorių prie neprognozuojamų situacijų.

Turime visi suprasti, kad įmonei pakanka iššūkių,  patiriamų iš šalies, todėl juos kurti įmonės viduje patiems  nėra atsakinga.