LMPF | PASIRAŠYTA APLINKOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
19005
post-template-default,single,single-post,postid-19005,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PASIRAŠYTA APLINKOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

PASIRAŠYTA APLINKOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos pavaldume esančiose įstaigose bei įmonėse veikiančių Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovai pasirašė aplinkos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį.

Pasirašiusios sutartį pusės įsipareigojo dėti pastangas, kad būtų gerinamos institucijų finansinės galimybės skatinti darbuotojus už labai gerus darbo rezultatus, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti. Kartu sutarta prisidėti prie aplinkos apsaugos skaidrumo didinimo, gerinti darbuotojų darbo aplinką bei motyvacinę ir skatinimo sistemą.

Ir ministerija, ir profesinės sąjungos sieks bendros ir vieningos pozicijos dėl papildomų aplinkos apsaugos sistemos finansavimo poreikių, drauge ieškos sutarimo dėl planuojamo biudžeto ir numatomo teikti asignavimų poreikio darbo užmokesčiui.

Ministerija įsipareigojo profesinėms sąjungoms teikti teisės aktų projektus, kurie yra susiję su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis bei garantijomis, ir lauks profesinių sąjungų pasiūlymų. Profesinių sąjungų atstovai taip pat dalyvaus Aplinkos ministerijos darbo grupėse, kurios rengia dokumentus dėl darbuotojų darbo, ekonominių, socialinių garantijų.

Sutartyje Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos įsipareigojo, kad darbuotojai nustatytais terminais būtų aprūpinti tarnybinėmis uniformomis ir darbo rūbais, o profesinės sąjungos nariui per metus bus suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos saviugdai.

Sutartis artimiausiu metu bus užregistruota SADM Kolektyvinių sutarčių registre.

LMPF informacija