LMPF | Kada negalima nutraukti darbo santykių?
18885
post-template-default,single,single-post,postid-18885,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Kada negalima nutraukti darbo santykių?

Kada negalima nutraukti darbo santykių?

Darbo kodeksas numato net keletą darbo sutarties nutraukimo pagrindų, tačiau šie pagrindai toli gražu nėra absoliutūs. Praktiškai kiekvienas darbo sutarties nutraukimo pagrindas turi savo išimtis, kurios siekia apsaugoti labiausiai pažeidžiamus darbuotojus ir užtikrinti darbuotojų ir darbdavio interesų balansą. Šiame straipsnyje aptarsime atvejus, kada negalima nutraukti darbo santykių.

Taigi, kada negalima nutraukti darbo santykių?

Didžiausias apsaugos priemones nuo darbo sutarties nutraukimo remiantis Darbo kodeksu turi nėščios ir neseniai pagimdžiusios darbuotojos. Darbo sutarties su nėščia moterimi jos nėštumo laikotarpiu, iki vaikui sukaks 4 mėnesiai, nutraukti negalima, išskyrus tam tikrus atvejus. Su tokiu darbuotoju darbo sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu, pačios darbuotojos iniciatyva, išbandymo laikotarpiu, tačiau tik darbuotojos noru. Taip pat, kai baigiasi terminuota darbo sutartis, nesant šalių valios ir kai likviduojamas darbdavys. Su nėščia darbuotoja nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais, nei nurodėme aukščiau, bus galima, kai vaikui sukaks 4 mėnesiai. Tam tikrais pagrindais apribojimai nutraukti darbo sutartį galioja, kol vaikui sukaks treji metai.

Taigi, kaip matome, Darbo kodeksas garantuoja labiausiai pažeidžiamų darbuotojų apsaugą nustatant sąlygas, kai darbo sutartis apskritai negali būti nutraukta arba įspėjimo terminai pailginami. Apribojimas nutraukti darbo sutartį taikomas ir darbuotojams, kurie atostogauja ar yra laikinai nedarbingi. Darbo kodeksas numato tik tris atvejus, kada su šiais darbuotojais gali būti nutraukta darbo sutartis: šalių sutarimu, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, tačiau tik darbuotojo valia, ir pasibaigus darbdaviui. Visais kitais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukiama pirmą dieną darbuotojui grįžus po nedarbingumo ar atostogų.

Darbo sutarties nutraukimas ar darbdavio sprendimas nutraukti darbo santykius turi būti įforminamas raštu. Atkreipiame dėmesį, kad sprendimas gali būti įteikiamas darbuotojui tiek asmeniškai, tiek ir siunčiamas paštu žinomu adresu. Galimas dokumento išsiuntimas ir elektroninėmis priemonėmis, tačiau tam reikia atitikti įvairias sąlygas.

Jeigu darbo sutartis nutraukiama kitą dieną, pavyzdžiui, atostogų laikotarpiu, tuomet darbo sutarties pasibaigimo momentas aiškiai aprašomas vadovo įsakyme. Pavyzdžiui, nurodoma, kad darbo sutarties pabaigos data yra tuomet, kai pasibaigs darbuotojo atostogos.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai nustatyti Darbo kodekso 53 straipsnyje, tačiau svarbu įsiminti, ypač darbdaviams, kad nei vienas darbo sutarties nutraukimo pagrindas nėra absoliutus. Net ir, atrodytų, ganėtinai aiškios normos dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu ar nutraukimo darbdavio valia turi reikalavimų, kuriuos turime teisingai dokumentuoti. Ir būtina atkreipti dėmesį į darbuotojus, kuriuos Darbo kodeksas saugo dėl jų specialaus statuso, būklės, ligos ir panašiai.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/