LMPF | DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VMU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JUNGTINEI ATSTOVYBEI
18872
post-template-default,single,single-post,postid-18872,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VMU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JUNGTINEI ATSTOVYBEI

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VMU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JUNGTINEI ATSTOVYBEI

Negavusi iš VMU jokio atsakymo į prašymą pateikti informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu, VMU veikiančių profesinių sąjungų Jungtinė atstovybė raštu kreipėsi i VMU valdybą. Rašto tekstas:

 

Š. m. sausio mėn. 10 d. įvykusiame susitikime su VMU vadovybe negavusi atsakymų į pateiktus klausimus bei pasiūlymus dėl darbo užmokesčio problemų, VMU veikiančių profesinių sąjungų Jungtinė atstovybė (toliau – JA)  sausio mėn.  16 d. raštu kreipėsi į VMU administraciją, informuodama, kad susitikimai be konkrečių rezultatų netenkina JA įgaliojusių jas atstovauti profesinių sąjungų bei paprašė raštu pateikti šią informaciją:

  1. Atlikto VMU darbo užmokesčio vertinimo (tyrimo) išvadas ir informaciją apie vertinimo metodiką (su kuo konkrečiai šalies darbo rinkoje lyginamos VMU specifinės pareigybės, nes ši informacija JA labai aktuali dėl naujų pareigybių bei struktūrinių pertvarkų metu pareigybėms skiriamo darbo užmokesčio derinimo).  
  2. Informaciją apie 2022 metais sutaupytas darbo užmokesčio fondo lėšas.
  3. Informaciją kaip bus 2023 m. naudojamos darbo užmokesčio fondo lėšos ir kokiu būdu bei kokiais terminais  bus išspręstos minėtos VMU regioninių padalinių darbo užmokesčio problemos.
  4. VID nustatymo metodiką, apskaičiavimą ir procentinius dydžius naujai suformuotų girininkijų darbuotojams.

Ši informacija aktuali daugumai VMU darbuotojų. Ji reikalinga, kad JA  galėtų tinkamai vykdyti VMU veikiančių profesinių sąjungų deleguotas funkcijas. Siekiant darbo užmokesčio problemas spręsti operatyviai, buvo prašoma informaciją  pateikti kuo skubiau. Deja, praėjus nuo prašymo pateikimo daugiau kaip mėnesiui, atsakymas nėra gautas, nors, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 4 d., atsakymas į prašymą turėjo būti pateiktas per 20 darbo dienų. Primename, kad tokią informaciją VMU privalo pateikti vadovaujantis ne tik VMU Kolektyvine sutartimi, bet ir  2022 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir profesinių sąjungų  pasirašytos Nacionalinės kolektyvinės sutarties 19 ir 22 punktais. VMU yra valstybės valdoma  įmonė, kurią veikti viešai ir skaidriai įpareigoja  LR Vyriausybės nutarimas 1052 ,,Dėl Valstybės   valdomų įmonių veiklos skaidrumo  užtikrinimo        gairių aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad kartu su kita prašoma informacija negavusi duomenų dėl daug kartų prašytos ir daug kartų žadėtos pateikti Korn Ferry taikomos metodikos atlikto tyrimo išvadų bei rekomendacijų, JA neturi galimybės priimti objektyvaus sprendimo dėl pateikto derinti VMU Centrinės administracijos pareigybių sąrašo ir etatų skaičius bei jiems nustatomų pareigybių lygių pagrįstumo.

Pagal VMU atlyginimų politiką bei su JA suderintą darbo užmokesčio sistemą, darbuotojų pastovią darbo užmokesčio dalį sudaro bazinis darbo užmokestis, kompetencijos (KID)  ir veiklos (VID) individualiosios dalys. JA žiniomis, VMU administracija regioninius padalinius informavo, kad dabar VMU galiojančios darbo užmokesčio sistemos priede, kuriame išvardintos pareigybės, gaunančios VID, po 2022 m. pabaigoje įvykdytos girininkijų reformos girininkijų specialisto pareigybės nėra, todėl jiems už 2023 m. sausio mėn. VID nemokėtas ir nebus mokamas ateityje. Šis VMU administracijos vienašališkas sprendimas yra neteisėtas, nes vadovaujantis VMU Kolektyvinės sutarties 2.3.(v) punktu kiekvienas VMU darbo užmokesčio sistemos keitimas turi būti derinamas su JA. Jeigu buvo numatoma keisti girininkijų darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies struktūrą, su JA darbo užmokesčio sistemos pakeitimai ir papildymai turėjo būti suderinti vykdant konsultacijas dėl girininkijų veiklos optimizavimo ir detaliai išaiškinti susitikimuose su regioninių padalinių darbuotojais, pristatant girininkijų viziją po reformos. Tai neatlikus susidarė chaotiška situacija, kai  girininkijose dirbančių darbuotojų sausio mėnesio pastovioji atlyginimo dalis buvo suformuota skirtingai, t. y. vieniems su VID, kitiems – be VID,  o regioninių padalinių vadovai iki vasario mėn. pradžios tuo klausimu neturėjo aiškaus atsakymo savo administruojamų padalinių girininkijų darbuotojams.

JA nuomone,  vengimas pateikti informaciją bei vienašališki administracijos sprendimai svarbiais darbo užmokesčio klausimais prieštarauja VMU šalies visuomenei deklaruojamam socialiai atsakingos, patrauklios esamiems darbuotojams ir perspektyvios jauniems specialistams bei pažangia valdysena besiskelbiančios įmonės įvaizdžiui. Tam įvaizdžiui dar labiau kenkia administracijos darbuotojų bandymai dėl laiku neatliktų darbų ir procedūrų  kaltę perkelti profesinėms sąjungoms, kurios nesutinka dėl  nepateiktos informacijos arba jos  trūkumo pritarti nelogiškiems, neaptartiems bei nesuderintiems su Jungtine atstovybe VMU vadovybės sprendimams.