LMPF | Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. ir kokių prievolių turime nepamiršti?
18838
post-template-default,single,single-post,postid-18838,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. ir kokių prievolių turime nepamiršti?

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. ir kokių prievolių turime nepamiršti?

2022 m. tapo tikri Darbo kodekso tobulinimo metai. Pasikeitė nemažai nuostatų, susijusių su smurto ir priekabiavimo prevencija darbe, taip pat dėl mamadienių suteikimo, ne viso darbo laiko, nuotolinio darbo ir nemokamų atostogų. Šiame straipsnyje bus aptarti Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. bei nurodyta, kokių prievolių nė vienam darbdaviui nereikėtų pamiršti.

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.

Kaip ir 2022 m., taip ir nuo 2023 m. Darbo kodekso pakeitimai bus nukreipti į šeiminius darbuotojų interesus. Visi pakeitimai skirti sklandžiau derinti darbinius ir šeiminius santykius. Šiais pakeitimais turi būti suinteresuoti tiek darbuotojai, tiek ir darbdaviai, nes, tyrimų duomenimis, jei darbuotojo asmeninis gyvenimas klostosi gerai, tai ir darbuotojas dirbs našiau, bus laimingesnis ir pan.

Nuo 2023 m. viešajame sektoriuje darbuotojai, kurie augina vaikus iki 3 metų, galės dirbti 32 valandas per savaitę. Taip nustatoma keturių darbo dienų savaitė. Ši darbo laiko norma bus taikoma vienam iš tėvų, kol vaikui sukaks treji metai. Kaip nurodoma VDI pranešime, nuostata skirta ne tik darbuotojo šeimos gerovei užtikrinti, tačiau ir didinti viešojo sektoriaus, kaip darbdavio, patrauklumui. Atkreipiame dėmesį, kad ir privačiame sektoriuje darbuotojas ir darbdavys gali susitarti dėl sutrumpinto darbo laiko, pavyzdžiui, keturių darbo dienų savaitės.

Nuo 2023 m. keičiasi ir tėvystės atostogos. Iki šiol tėvystės atostogos buvo nepertraukiamos, tačiau po pakeitimų, gimus vaikui, darbuotojams galės būti suteikiamos 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogos, kurios galės būti paskirstomos per 2 kartus. Atostogos bus suteikiamos, kol vaikui sueis vieni metai.

Taip pat nuo 2023 m. nustatytos ir neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos mamai ir tėčiui po du mėnesius kiekvienam iš tėvų. Siekiama, kad abu tėvai labiau įsitrauktų į vaiko auginimo procesą, o ne tik vienas iš tėvų.

Darbdavių prievolės, kurių nereikėtų pamiršti

Darbdaviams Darbo kodeksas numato nemažai prievolių, kurios susijusios su informacijos pateikimu tiek Darbo inspekcijai, tiek darbo taryboms ar profsąjungoms. Taip pat reikėtų nepamiršti ir vidaus tvarkų parengimo. Todėl 2023 m. siūlome susidaryti darbų sąrašą, kuris padėtų šių prievolių nepamiršti.

Ganėtinai naujas reikalavimas yra smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos parengimas. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

Panašus reikalavimas galioja ir dėl lygių galimybių politikos: darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones.

Darbdaviai, kurių darbuotojų skaičius yra daugiau nei dvidešimt, turi organizacijoje pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemą ir su ja supažindinti darbuotojus.

Įmonės turėtų nepamiršti pasitikrinti, ar joms nekyla prievolė teikti informaciją Darbo inspekcijai. VDI teikiama informacija apie laikinųjų darbuotojų skaičių, darbo tarybos veiklos pradžią ir pabaigą, apie užsienio įmonės komandiruotus darbuotojus. Atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys darbo tarybos ar profsąjungos prašymu turi pateikti informaciją apie vidutinį darbo užmokestį (vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais), pareigybių ir darbuotojų skaičių. Taip pat teikiama informacija apie darbuotojus, dirbančius ne visą darbo dieną, apie terminuotas darbo sutartis, apie darbdavio planus, kurie susiję su darbuotojų skaičiumi, darbo užmokesčio kitimu ir pan.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/