LMPF | KIEK MUMS PRIIMTINI PATARIMAI IŠ ŠALIES?
18793
post-template-default,single,single-post,postid-18793,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

KIEK MUMS PRIIMTINI PATARIMAI IŠ ŠALIES?

KIEK MUMS PRIIMTINI PATARIMAI IŠ ŠALIES?

Gruodžio 6 dieną vykusiame LMPF Tarybos posėdyje buvo aptarta keletas svarbių temų, tame tarpe ir dėl LMPF organizacijos stiprinimo. Posėdyje dalyvavęs svečias Olė-Kristian Paulsen iš Norvegijos PS Industri Energi trumpai papasakojo apie jo atovaujamos PS veiklą. Tai ketvirta pagal dydį PS Norvegijoje, turinti 56 tūkst. narių, jungia medienos pramonės ir energetikos sričių darbuotojus,  turi sudarę 21 skirtingą kolektyvinę sutartį. Profsąjunginį darbą dirba apie 90 etatinių darbuotojų. Jis akcentavo, kad derybos ir socialinis dialogas – du skirtingi dalykai. Derybos – tai tarimasis dėl kolektyvinių sutarčių. Dialogas – tai bendradarbiavimas, veikimas kartu bei atsakomybės pasidalinimas tarp darbdavio ir profesinių sąjungų. Skirtinga PS veikla įmonės lygmeniu ir šakos lygmeniu. Nors Norvegijoje veikė atskiros profesinės sąjungos, jungiančios eilinius darbininkus („mėlynosios apykaklės“) ir aukštesnio lygio darbuotojus („baltosios apykaklės“), šiuo metu šios PS jungiasi. Olė-Kristian Paulsen pasidalino patirtimi ir  apie jų vykdomų PS kūrimosi ir veiklos plėtros projektų Gruzijoje ir Ganoje pasiekimus. Ten labai sparčiai auga narystė, gerėja socialinis dialogas. Kadangi Industri Energi finansuoja LMPF vykdomą BOA projektą, jam yra aktualu pasiekti gerus rezultatus ir Lietuvoje.

Kenneth Johansson iš Švedijos PS Forbundskontoret nuomone, tiek Švedijos, tiek Norvegijos PS veikimo sistemos panašios. Jo profesinė sąjunga atstovauja 35 tūkst. “mėlynųjų apykaklių”  narių, tame tarpe dirbančių ir miškininkystėje. PS narystė – apie 70 proc.  Forbundskontoret turi 8 regioninius centrus visoje Norvegijoje. Vienas centras atstovauja maždaug 3-5 tūkst. narių. Įmonių kolektyvinės sutartys galioja visiems tos įmonės darbuotojams. Kenneth Johansson daugiau kalbėjo apie PS veiklą šakos lygmeniu. Kolektyvinės sutartys šakos lygmeniu galioja tik asocijuotoms įmonėms, kurių apie pusė priklauso darbdavių  asociacijoms.  Svarbų vaidmenį derybose dėl KS vaidina ne tik darbdavių mentalitetas, bet ir PS turimos sukauptos didelės lėšos (streiko fondai), kurios garantuotų streikuojančių darbuotojų poreikių tenkinimą streikuojant ilgą laiką. Tai yra gera priemonė darbdavių spaudimui, tiek pavienėse įmonėse, tiek šakoje. Jo ir kolegos Ole-Kristian profesinių sąjungų finansuojamo BOA projekto tikslas – sustiprinti LMPF kaip organizaciją ir padidinti jos galias, todėl mano, kad tokio fondo kaupimas būtų labai naudingas LMPF. Dabartinio nario mokesčio paskirstymas 70 proc./30 proc. nesudaro galimybės kaupti lėšas vienam fonde ir jie primygtinai siūlo apsvarstyti galimybes pakeisti nario mokesčio naudojimo schemą. Taip pat jie mato, kad LMPF galimybės ženkliam narystės didinimui valstybiniame sektoriuje beveik išnaudotos, todėl siūlo visas jėgas skirti narystės plėtrai privačiame sektoriuje. Tokie jų, kaip BOA projekto finansuotojų, siūlymai ir jie norėtų gauti atsakymus į šiuos pasiūlymus.

Įvyko  diskusijos, kurių metu keisti nario mokesčio paskirstymo schemai didelio pritarimo nebuvo, bet buvo siūloma didinti įnašus į dabar turimą  simbolinį Solidarumo fondą, tokius fondus kaupti atskirose PS ir t.t.  Sutarta, kad   Šiaurės šalių parnerių pateikti siūlymai dėl LMPF stiprinimo yra tikrai aktualūs ir, prieš priimant sprendimus, juos reikia gerai išdiskutuoti LMPF priklausančiose profesinėse sąjungose.

Iškilus problemai, kad nėra teisinio pagrindo  darbo santykių nutraukimui nepasibaigus įspėjimo laikotarpiui pertekliniams ar nenorintiems tęsti darbo santykių darbuotojams po girininkijų reformos,  nutarta pateikti LMPF Tarybos  vardu VMU administracijai siūlymą  skubiai papildyti VMU kolektyvinę sutartį, joje numatant  galimybę darbuotojo pageidavimu sutrumpinti įspėjimo terminą, už tą neišbūtą įspėjimo laikotarpį jam išmokant jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę kompensaciją. Taip pat nutarta skatinti greičiau pradėti VMU DSS komiteto veiklą.

LMPF informacija