LMPF | Profesinės sąjungos ragina iš esmės reformuoti energetikos politiką, energiją pripažįstant viešąja gęrybe
18778
post-template-default,single,single-post,postid-18778,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Profesinės sąjungos ragina iš esmės reformuoti energetikos politiką, energiją pripažįstant viešąja gęrybe

Profesinės sąjungos ragina iš esmės reformuoti energetikos politiką, energiją pripažįstant viešąja gęrybe

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) vykdomasis komitetas spalio pabaigoje patvirtino savo poziciją dėl pasiūlymų sušvelninti energetikos krizę Europos Sąjungoje (ES). Tiesa, prieš skelbiant šį dokumentą, dar buvo konsultuojamasi su profesinėmis sąjungomis įvairiose šalyse, poziciją pateikė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija. 

Atsižvelgiant į struktūrinį energetikos krizės pobūdį, ETUC ragina politikos formuotojus iš esmės reformuoti savo ES energetikos politiką, atsisakant liberalizavimo krypties, sugrįžti prie energijos, kaip viešosios gėrybės, bei piliečių teisės turėti švarią ir įperkamą energiją, pripažinimo.  

“Energijos kainų krizė labai sumažino ES darbuotojų perkamąją galią ir dar labiau padidino energijos nepriteklių Europoje. Ji taip pat padarė didelį poveikį Europos pramonei, ypač energijai imliuose sektoriuose. Pats laikas politikos formuotojams imtis drąsių ir skubių priemonių, atitinkančių problemos mastą”, – pažymima dokumente ir tuo pačiu siūloma imtis šių priemonių:

  • ETUC mano, kad priemonės, kuriomis siekiama sumažinti dujų ir elektros energijos suvartojimą, yra būtinos ES energetiniam saugumui šią žiemą užtikrinti, taip pat siekiant klimato tikslų ir kuriant ES strateginį savarankiškumą. Nors energijos poreikio mažinimo priemonės skubiai reikalingos, jos vis dėlto neturėtų daryti poveikio pažeidžiamiausiems asmenims, kurie jau pasiekė taupymo ribą. Socialiai teisinga būstų renovacija turi būti ES strategijos, kuria siekiama sumažinti energijos poreikį namų ūkiuose, kertinis akmuo.
  • ES energetinio saugumo užtikrinimas taip pat reiškia pakankamas investicijas į jos vidaus energijos tiekimą ir susijusią infrastruktūrą, kad būtų pagamintas švarios ir įperkamos energijos kiekis, kurio reikia klimato teisės aktų tikslams pasiekti, kartu mažinant Europos priklausomybę nuo importuojamos energijos. Kad tai būtų pasiekta sąžiningai, ES turėtų skubiai įgyvendinti savo “REPower EU” planą, taip pat Europos žaliąjį kursą ir kartu su jais sukurti tvirtą teisingos pertvarkos teisinę sistemą.
  • Profesinių sąjungų nuomone, ES tiekėjų diversifikavimas (kai paslauga gali būti gaunama iš ne vieno, bet daugiau tiekėjų) ir pakankamo dujų saugojimo užtikrinimas yra svarbios priemonės siekiant susidoroti su neatidėliotina tiekimo sutrikimo rizika ir sušvelninti kainų šuolį, tačiau tai neišspręs struktūrinės Europos energetinės priklausomybės.
  • ETUC palankiai vertina priemones, kuriomis siekiama apmokestinti nenumatytą pelną, pavyzdžiui, elektros energijos gamintojų ribinių pajamų viršutinę ribą ir taikyti finansinį mechanizmą, kai energetikos pramonės subjektai moka įnašus iš jų gaunamo perteklinio pelno bei moka solidarumo įnašą (angl. Windfall tax). Tačiau profesinės sąjungos prašo eiti toliau, padidindamos mokesčių tarifą ir išplėsdamos jį kitoms bendrovėms bei spekuliantams, kurie gavo didelę naudą.
  • ETUC ragina ES politikos formuotojus skubiai priimti dujų kainų ribojimo priemones, tačiau jos turi būti parengtos taip, kad nekeltų pavojaus energijos tiekimo saugumui. Tuo pat metu valstybės narės turėtų skubiai susitarti dėl bendros dujų pirkimo politikos, privalomo reikalavimo sumažinti dujų poreikį ir intensyvinti diplomatines derybas su šalimis tiekėjomis, kartu užtikrinant, kad visoje tiekimo grandinėje būtų laikomasi aukščiausių žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos standartų.
  • ETUC ragina ES politikos formuotojus susitarti dėl struktūrinės elektros energijos rinkos reformos, kuri užtikrintų plataus masto investicijas į reikalingus papildomus gamybos pajėgumus, taip pat į švarios energijos transportavimo, saugojimo ir paskirstymo infrastruktūros plėtrą. Ši reforma taip pat turi garantuoti, kad nekiltų nuo iškastinio kuro nepriklausomos elektros energijos kainos.
  • www.pramprof.lt