LMPF | Darbo užmokestis – didžiausias ginčų šaltinis
18756
post-template-default,single,single-post,postid-18756,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbo užmokestis – didžiausias ginčų šaltinis

Darbo užmokestis – didžiausias ginčų šaltinis

Turbūt bet kurio darbuotojo paklausę, dėl ko daugiausia kyla ginčų tarp darbuotojų ir darbdavio, sulauktume atsakymo – darbo užmokestis. Tai patvirtina ir darbo ginčų komisijų pateikiama statistika, kur ginčai dėl darbo užmokesčio sudaro didžiąją dalį visų ginčų. Statistika nepalanki net ir esant ypač griežtoms pasekmėms, taikomoms darbdaviams. Šias pasekmes ir kaip išvengti ginčų, aptarsime šiame straipsnyje.

Mokėjimas, informavimas ir ginčai

Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Tai pagrindinė nuostata, tačiau jei yra atskiras darbuotojo prašymas, tuomet darbo užmokestis gali būti mokamas ir vieną kartą per mėnesį. Ši tvarka gali būti nustatyta ir darbo sutartyje bei darbo tvarkos taisyklėse ar atlygio sistemoje, su kuriomis darbuotojas yra supažindinamas pasirašytinai. Darbo kodekse nustatyta, kad su darbuotoju už praėjusį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mėnesio pabaigos. Šis terminas gali būti pakeistas atskiru susitarimu arba teisės normomis.

Svarbiausia yra darbuotoją tinkamai informuoti apie darbo užmokestį. Ir čia darbdavys gali labai suklysti, nes esant situacijai, kai darbuotojas nėra tikras dėl to, kokį darbo užmokestį jis turi gauti, gali kilti niekam nereikalingų ginčų dėl darbo užmokesčio dydžio. Todėl darbdavys darbo santykių pradžioje ar, pavyzdžiui, keičiant atlygio sistemą turi tinkamai darbuotojus informuoti apie darbo užmokesčio dydžius, atlygio sudedamąsias dalis, priedus ir premijas, viršvalandžių ir komandiruočių apmokėjimą, kitas išmokas, darbo užmokesčio mokėjimo terminus ir pan. Toks informavimas galimas įvairiomis formomis, tačiau jei darbuotojo darbo užmokestis yra fiksuotas ir paprastai skaičiuojamas, informavimas galimas darbo sutartyje ir atskiru įsakymu. Jei darbo užmokesčio sistema gana sudėtinga, tuomet verta būtų pamąstyti apie atlygio sistemos parengimą.

Jeigu darbdavys vėluoja mokėti darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, darbuotojui turi būti išmokami delspinigiai. Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra nustačiusi delspinigių dydį – 0,08 proc.

Jei su darbuotoju yra nutraukiama darbo sutartis, su juo turi būti atsiskaitoma iš karto, kai nutraukiama darbo sutartis. Darbdavys su darbuotoju gali susitarti ir dėl kitokio atsiskaitymo termino, tačiau su darbuotoju turi būti atsiskaityta per dešimt darbo dienų nuo darbo santykių pabaigos. Jei nutraukus darbo santykius su darbuotoju visgi nėra atsiskaitoma, darbdaviui kyla pareiga darbuotojui sumokėti netesybas. Netesybos – darbuotojo VDU, padaugintą iš laiko, kiek buvo neatsiskaityta su darbuotoju, tačiau ne daugiau kaip už šešis mėnesius.

Darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją per tris mėnesius, kai sužinojo apie savo teisių pažeidimą. Į darbo ginčų komisiją galima kreiptis raštu arba elektroniniu būdu užpildžius atitinkamą skundo formą.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/