LMPF | PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PERGALĖ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME (EKT)
18646
post-template-default,single,single-post,postid-18646,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PERGALĖ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME (EKT)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PERGALĖ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME (EKT)

Birželio 3 d. paskelbtas daugiau nei 8 metus lauktas Europos Žmogaus Teisių Teismo (EKT) nuosprendis byloje „A. Sraumė prieš Latviją dėl profesinių sąjungų teisių”.

LBAS (Latvijos laisvųjų PS susivienijimo) pirmininkas Egils Baldzåns: „LBAS mano, kad tai reikšminga sėkmė pripažįstant profesinių sąjungų teises ir skatinant sąžiningą bei teisingą požiūrį į profsąjungų vadovus, tiek darbdavius, tiek teismų instancijas. Profsąjungos lyderis negali apginti savo narių, jei valstybės teismų sistema iš tikrųjų pateisina profsąjungos vadovo gąsdinimą, atleidimą ir menkinimą už  pareigų vykdymą ir profsąjungos narių atstovavimą. Sprendimas signalizuoja, kad darbdavio pastangos įbauginti profsąjungų vadovus ir narius, diskriminuoti profsąjungų vadovus negali būti pateisinamos ir sulauks sankcijų. ”

Dispečerių profsąjungos pirmininkas A. Straume proaktyviai gynė profsąjungos narių interesus ir teisę į sąžiningas darbo sąlygas bei išsiuntė susisiekimo ministrui laišką, kuriame nurodė pažeidimus dėl darbo laiko apskaitos ir atlyginimo bei su tuo susijusia rizika aeronavigacijos paslaugų kokybei ir saugumui. Ryšium su išsiųstu laišku darbdavys „Latvijas kita satiksme“ atleido  profsąjungos pirmininką. Latvijos teismas bylą laikė individualiu darbo ginču, iš esmės ignoruodamas profsąjungų teises ir asociacijų laisvę bei pateisindamas darbdavio veiksmus.

EKT, kita vertus, nustatė, kad byla pažeidė 11-ą Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnį, garantuojantį profesinės sąjungos laisvę.

EKT nurodė, kad daugelis darbdavio veiksmų aiškiai nukreipti į spaudimą profsąjungos nariams. ECT padarė išvadą, kad A. Straume laišką išsiuntė vykdydamas profsąjungos vadovo pareigas ir raštas aiškiai buvo profsąjungos veiklos narių labui dalis. EKT mano, kad Latvijos teismai neįvertino laiške pateiktų išvadų. Latvijos teismai neišnagrinėjo faktų, kuriais remiasi profsąjungos išvados, vietoje to tikrino tik tai, ar jau įvykę tariamos galimos pasekmės. EKT teigė, kad profsąjungos raštas yra profesionalus poveikio vertinimas, turintis pakankamai faktinių aplinkybių ir negali būti traktuojamas kaip nepagrįstas darbdavio užpuolimas.

Tuo pačiu metu EKT pripažino, kad pasekmės buvo nukreiptos prieš A. Straumę, jos buvo itin  galėjo turėti bauginantį poveikį profsąjungos nariams. Be to, Teismas nusprendė, kad daugelis darbdavio veiksmų buvo aiškiai nukreipti į spaudimą šiems nariams.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad Latvijoje vyko uždari teismo posėdžiai, nebuvo užtikrinta teisė į viešus posėdžius ir viešą nuosprendžių paskelbimą, EKT padarė išvadą, kad pažeista teisė į teisingą teismą, o tai garantuoja 6-oji Kelno konvencija.  Teismas negalėjo padaryti išvados, kad uždaras teismo procesas buvo būtinas siekiant apsaugoti viešuosius interesus. Latvijos teismas nepatikrino, ar byloje tariama slapta informacija pateisino uždarą teismo procesą. Visiškai priešingai, EKT mano, kad viešosios kontrolės poreikis šiuo atveju yra ypač reikalingas. Be to, nė vienas nuosprendis nebuvo paviešintas, o visi tekstai taip pat nebuvo paviešinti. Atsižvelgiant į tai, kad nepagrindė uždarų durų posėdžio naudojimo, buvo nustatyta, kad metodai, kuriais visuomenė galėtų susipažinti su sprendimais, taip pat buvo netinkami.

LBAS informacija