LMPF | Darbo sutarties sudarymas
18639
post-template-default,single,single-post,postid-18639,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbo sutarties sudarymas

Darbo sutarties sudarymas

Svarbiausias darbo santykių pradžios elementas – darbo sutarties sudarymas. Darbo sutartyje sulygstama dėl visų darbo sąlygų, su jomis susipažįsta darbuotojas ir sutartis tampa darbo santykių pagrindu. Tačiau, kad darbo sutartis įsigaliotų ir būtų tinkamai taikoma, ji turi atitikti net kelias sąlygas. Tik tada galėsime pasakyti, kad darbo santykių šalys yra atsakingos viena kitai.

Darbo sutarties sudarymas: sąlygos

Jau ankstesniuose straipsniuose rašėme, kad darbo santykiai laikomi prasidėję, kai darbuotojas ir darbdavys sutaria dėl darbo funkcijų, apmokėjimo ir darbovietės. Darbo kodekse taip pat aptarta, kad darbo sutartis įsigalioja tada, kai sutarta dėl trijų minėtų sąlygų ir darbuotojas pradeda dirbti. Tokiu atveju darbo sutartis jau negali būti atšaukta ar kitaip panaikinta, ji turi būti nutraukta pagal visus Darbo kodekso reikalavimus. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad, neįsigaliojus darbo sutarčiai dėl kurios nors šalies kaltės, pastarajai gali kilti pareiga atlyginti žalą dėl tokių veiksmų.

Tiesa, dėl žalos atlyginimo tarp šalių yra tam tikras skirtumas. Darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio žalos atlyginimo, jei dėl pastarojo kaltės darbuotojas nepradeda dirbti ir darbo sutartis neįsigalioja. Savo ruožtu darbdavys gali prašyti iš darbuotojo žalos atlyginimo, tačiau žalos faktą turi įrodyti. Pavyzdžiui, darbdavys buvo patyręs komandiruočių išlaidų ir dėl darbuotojo nepasirodymo darbe jų jau nebesusigrąžins.

Jau turbūt visiems gerai žinoma, kad, sudarius darbo sutartį, apie sudarytus darbo santykius turi būti pranešta Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniam skyriui. Kitaip darbas gali būti laikomas nelegaliu.

Kitos svarbios darbo sutarties sudarymo nuostatos

Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Tai yra esminė darbo santykių nuostata, be kurios darbuotojas neturėtų pradėti atlikti savo darbo funkcijų.

Darbo kodekse nurodoma, kad darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Tačiau svarbiausia visiems darbdaviams įsiminti, kad ir visi darbo sutarties pakeitimai turi būti sudaromi tik raštu. Pakeičiama padarant įrašą darbo sutartyje ar sudarant atskirą susitarimą, jau kaip atskirą dokumentą.

Darbo sutarties sudarymui, kaip procesui, kartais skiriame per mažai dėmesio, nes tai šabloninis, automatinis darbas. Nors ir esame įpratę, kad šis procesas vyksta sklandžiai, visada turėkite planą, jei atsitiktų šiame straipsnyje aptartos situacijos.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/