LMPF | Viršvalandžiai – ką sako Darbo kodeksas?
18565
post-template-default,single,single-post,postid-18565,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Viršvalandžiai – ką sako Darbo kodeksas?

Viršvalandžiai – ką sako Darbo kodeksas?

Viršvalandžiai – viena opiausių temų darbo santykiuose. Jų apmokėjimas, skaičiavimas ir darbo laiko režimo nustatymas visada sukelia diskusijas tarp darbuotojų ir darbdavio. Šiame straipsnyje trumpai aprašysime viršvalandinio darbo reguliavimo ypatumus, kada viršvalandžiai visgi yra ne viršvalandinis darbas ir kokia yra maksimali viršvalandžių riba.

Kas laikoma viršvalandiniu darbu?

Kas yra viršvalandinis darbas iš principo apibūdinama dviem momentais. Pirma, viršvalandžiais laikoma situacija, kai darbuotojas dirba viršydamas jam nustatyto darbo laiko trukmę. Antra, kai darbo laiko trukmė viršija nustatytą darbo laiko režimą per tam tikrą laikotarpį – suminės darbo laiko apskaitos atveju.

Remiantis Darbo kodekso 119 str. – darbuotojui nurodyti dirbti viršvalandžius galima tik tada, kai yra jo sutikimas arba kai atsirado poreikis – siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pašalinti gedimą ir pan. Viršvalandiniai darbai gali būti numatyti ir kolektyvinėje sutartyje. Kai atsiranda viršvalandinio darbo poreikis, numatytas 119 str. 2 d., darbuotojas atsisakyti dirbti viršvalandžių negali. Taigi visais kitais atvejais turės būti išreikštas vienoks ar kitos darbuotojo sutikimas dirbti viršvalandžius.

Šio sutikimo darbdavys gali prašyti kas kartą skiriant darbuotoją dirbti viršvalandžius arba iš karto su darbuotoju sutarti ir aprašyti sąlygas, kada pastarasis dirbs viršvalandžius. Tokiame iš anksto sudarytame susitarime aiškiai aprašomos situacijos, kada darbuotojas dirbs viršvalandžius, pavyzdžiui, pavaduojant kolegą.

Ar visada ilgesnis darbas reiškia viršvalandinį darbą?

Kaip išsiaiškinome, viršvalandinis darbas yra tuomet, kai faktinis darbo laikas viršija nustatytą darbo laiko režimą. Viršvalandinis darbas turi būti dirbamas su darbdavio žinia. Todėl jei darbuotojas dirba ilgiau, nei jam nustatytas darbo laiko režimas, viršvalandžiai bus skaičiuojami ir atitinkamai apmokami, jei darbdavys žinojo apie viršvalandinį darbą, t. y. buvo jo nurodymas ar susitarimas su darbuotoju dirbti viršvalandžius.

Viršvalandinio darbo trukmė

Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių. Išimtis taikoma jei darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreiškė raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį.

Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – vienas šimtas aštuoniasdešimt valandų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl ilgesnės viršvalandžių trukmės.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/