LMPF | Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
18562
post-template-default,single,single-post,postid-18562,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės

Darbo kodeksas numato net keliolika darbo sutarties nutraukimo pagrindų, vienas iš kurių – 58 straipsnyje nustatytas darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Darbe susidaro aplinkybės, kai darbuotojas pažeidžia savo pareigas ir darbdavys tokiu atveju gali nutraukti darbo santykius be įspėjimo ir išeitinės kompensacijos mokėjimo. Nors pačiame kodekse normos išdėstytos gana aiškiai, praktikoje darbo sutarties nutraukimas pagal Darbo kodekso 58 straipsnį nėra paprastas, nes reikia įrodyti, kad darbuotojas savo kaltais veiksmais ar neveikimu padaro pareigų pažeidimą.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės – ne viskas taip akivaizdu

Darbo kodekse numatyti du darbo pareigų pažeidimai, kada darbdavys gali nutraukti darbo santykius. Tai šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas ir per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas – tai „didelis“ darbo sutarties sąlygų ir darbo tvarkos pažeidimas. Šis darbo santykių nutraukimo pagrindas sukelia pasekmes tiek darbdaviui, tiek ir darbuotojui. Todėl darbdavys turi surinkti pakankamai įrodymų, kad buvo padarytas būtent šiurkštus pažeidimas. Siekiant palengvinti šią darbdavio pareigą, Darbo kodeksas pateikia (tiesa, nebaigtinį) šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą.

Visų pirma nurodoma, kad šiurkštus darbo pareigų pažeidimas – neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties (pravaikšta). Todėl darbdavys, norėdamas pritaikyti šį atleidimo pagrindą, turi įrodyti darbuotojo neatvykimo faktą ir nustatyti, ar nebuvo kitų pateisinamų darbuotojo neatvykimo priežasčių. Darbdaviui taip pat svarbu nustatyti, ar darbuotojas neatvyko dėl kokio nors susiklosčiusio įpročio. Pavyzdžiui, darbdavys visada leisdavo susirgusiems darbuotojams neatvykti į darbą pirmas dvi dienas ir neprašydavo gydytojo pažymos. Visos aplinkybės turi būti tinkamai įvertintos.

Kitas šiurkštus pažeidimas – tai pasirodymas darbe neblaiviam ar apsvaigusiam. Atkreipiame dėmesį, kad neblaivumo ir apsvaigimo faktas gali būti įrodomas tiek medicininėmis priemonėmis, tiek ir kitais užfiksuotais įrodymais. Įtarus, kad darbuotojas yra apsvaigęs, būtina jį nušalinti nuo darbo.

Šiurkščiu pažeidimu laikomas atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas. Kitas pažeidimas – priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje. Abiem nurodytais atvejais būtina tinkamai išsiaiškinti visas aplinkybes ir surinkti pažeidimo padarymo įrodymus bei priežastis.

Tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos ir darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika taip pat laikomi šiurkščiais darbo pareigų pažeidimais. Kaip ir minėjome, šiurkščių pažeidimų sąrašas nėra baigtinis, todėl darbdavys gali šį sąrašą papildyti vidiniais įmonės dokumentais. Darbdavys gali nurodyti šiurkščius pažeidimus, kurie būdingi būtent atitinkamai darbovietei ir nėra numatyti Darbo kodekse.

Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo per nustatytą protingą terminą. Darbdavys, nepaprašęs darbuotojo pasiaiškinti, gali atsidurti situacijoje, kai bus sunku įrodyti pažeidimą. Ar pagrįsti darbo sutarties nutraukimą DK 58 straipsnio pagrindu, nes darbuotojas gali nurodyti svarbias aplinkybes, kurios gali pakeisti darbdavio nuomonę.

Kaip matome, norint taikyti Darbo kodekso 58 straipsnį ir jo pagrindu nutraukti darbo santykius, įrodymų apie pažeidimą rinkimas yra visa ko pagrindas. Net ir darbuotojo požiūris į padarytą pažeidimą gali nulemti darbo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimą. Todėl rekomenduojama šias sudėtingas situacijas fiksuoti kiek įmanoma detaliau.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/