LMPF | Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas
18558
post-template-default,single,single-post,postid-18558,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas

Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas

Darbo kodekso 23 straipsnyje reglamentuojamas informacijos apie darbo santykių būklę teikimas. Darbdavys turi prievolę teikti informaciją apie įvairias darbo santykių situacijas ir jų būklę tiek valstybės institucijoms, tiek ir profsąjungoms, darbo taryboms ir kitiems darbuotojų atstovams. Institucijos vykdo valstybinę darbo sąlygų užtikrinimo kontrolę, o darbuotojų atstovai – labiau lokalinę kontrolę, kuri skirta darbo santykių savikontrolei ir darbdavio bei darbuotojų ginčų prevencijai.

Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas – dviejų lygių informacija

Kalbant apie informaciją, kurią turi pateikti darbdavys, reikia pasakyti, kad valstybės institucijoms pateikiama labai konkreti informacija, kurios reikalauja funkcijas atliekanti institucija. Pavyzdžiui, Valstybinė darbo inspekcija atlikdama savo funkcijas iš darbdavio gali prašyti visos jai reikalingos informacijos. Darbdavys, inspekcijai paprašius, taip pat turės pateikti informaciją ir apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, darbo vietų atitiktį reikalavimams, rizikos vertinimo dokumentus ir pan.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Darbo kodekse nurodomos konkrečios situacijos ir sritys, kur darbdavys turi privalomai teikti informaciją apie darbo santykius. Pavyzdžiui, laikinojo įdarbinimo įmonės teikia informaciją apie laikinuosius darbuotojus ir pradėtas įdarbinimo procedūras. Privalomai teikiama informacija ir apie darbo tarybos sudarymą (teikia darbo tarybos pirmininkas) ir darbo tarybos veiklos pabaigą (teikia darbdavys). Taip pat Darbo kodekse nustatyta, kad privalomai teikiama informacija apie užsieniečių darbuotojų, kurie yra komandiruojami į Lietuvą, laikinąjį darbą.

Kita informacijos rūšis, kurią teikia darbdaviai – tai informacija darbuotojų atstovams. Pagal Darbo kodekso 23 str. teikiama dvejopa informacija: informacija apie darbuotojų, išskyrus vadovaujamas pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau kaip du darbuotojai, ir informacija, kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybos susitarimai.

Darbo kodekse taip pat įtvirtintos ir nuostatos, pagal kurias darbdavys, pareikalavus darbo tarybai, privalo pateikti informaciją apie darbuotojus, kurie dirba ne visą darbo laiką, apie nuotolinį darbą, terminuotas sutartis ir apie laikinojo darbo būklę ir laikinuosius darbuotojus įmonėje.

Kaip matome, darbdavys turi pateikti daug informacijos apie įvairias darbo santykių sritis. Informacijos teikimo procesą galime suskirstyti į savanorišką arba kylantį iš atskirų susitarimų ir į privalomai nustatytą teisės aktais. Kada privaloma pateikti informaciją, darbdaviui rekomenduojama sekti ypač atidžiai, nes nepateikta informacija gali užtraukti teisinę ir reputacinę atsakomybę.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/