LMPF | Lietuvos miškininkų sąjunga pasirengusi grąžinti miškininkus… į mišką
18539
post-template-default,single,single-post,postid-18539,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Lietuvos miškininkų sąjunga pasirengusi grąžinti miškininkus… į mišką

Lietuvos miškininkų sąjunga pasirengusi grąžinti miškininkus… į mišką

Lietuvos miškininkų sąjungos XVII suvažiavime išrinkta nauja šios organizacijos vadovybė. Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) prezidentu dvejų  metų kadencijai išrinktas Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) vadovas Aidas Pivoriūnas ir prezidiumo nariaiKitas pretendentas – buvęs Kauno miškų urėdas, vienas iš miškų valdymo reformos kritikų, miškininkas Saulius Lazauskas tapo naujojo prezidento dešiniąja ranka – pavaduotoju.

Miške pagrindinė figūra – žmogus

A. Pivoriūnas, prisistatydamas suvažiavimo dalyviams, pradėjo kalbą nuo to, kad Lietuvoje dabar miškininkus moko dirbti visi – agronomai, elektrikai, tarptautinių santykių, politikos mokslų atstovai, istorikai, kalbininkai… „Visiems suprantama, kad dantų gydytojai gydo dantis, tai ir miškininkai yra gamtos gydytojai. Tad kaip galima negirdėti specialistų balso  kalbant apie miškus, miškų ūkį, gamtotvarką?  Kitas akcentas – absoliučiai, specialiomis priemonėmis, buvo nuvertinta miškininko profesija ir žmogaus darbas. Mano pagrindinis tikslas – sugrąžinti žmogų į mišką, –  apie būsimus darbus kalbėjo išrinktas prezidentas. – Specialistas, baigęs aukštąjį ar aukštesnįjį mokslą, kuris mokosi, myli gamtą turi būti orus, gauti deramą atlyginimą, didžiuotis  esąs laisvas savo profesijos atstovas. Nuo senų senovės miškininkai yra laisvi, aristokratai, panašiai kaip gydytojai, rašytojai… Pasaulyje miškininkai yra meno ir mokslo žinovai, turintys daug kūrybinių minčių. Norėčiau išlaisvinti ir paskatinti žmones burtis. Mūsų šalyje labai daug pasaulinio lygio mokslininkų, kurių pavyzdžiu gali sekti jaunimas, žengti jų tiesiamu keliu, jų pėdomis. Tai ir akademikas Stasys Karazija,  Alfas Pliūra, Stasys Domaševičius, gaila, praėjusiais metais netekome akademiko Leonardo Kairiūkščio, bet ateina pamaina – Algirdas Brukas, Gediminas Jasinevičius, Andrius Kuliešis, užsienyje dirbantis Arvydas Lebedys, Marius Lazdinis. Tai pasaulyje žinomi mokslininkai, kurių straipsnius daug kas cituoja…“

Klausydamasis suvažiavimo svečių, kaip jie įsivaizduoja miškininkavimą, A. Pivoriūnas pasigedo dėmesio žmogui. „Buvo kalbama apie saugomas teritorijas, buveines, apie kubinius medienos metrus, medienos pramonės patenkinimą, apie finansinius rodiklius, apie daug ką, bet nebuvo žodžio „žmogus“, – dalijosi mintimis pašnekovas. – Mano giliu įsitikinimu, miške pagrindinė figūra –  žmogus. Jis padeda gamtai, dėl jo prastų sprendimų gali būti padaryta žala. Dažniausiai blogų dalykų padaro neišmanantys, ne specialistai, o žinantieji neleidžia jiems išvešėti. Visa kita ateis palengva. Reikia iš naujo pradėti mokytis, suderinti interesus ir kalbėtis. Išgirsti vieniems kitus, sumažinti brutalią retoriką. Reikia pagarbos ir kultūros. Lietuvoje miškininkai visą laiką buvo kultūros skleidėjai. Dabar gera proga, kai aplink tiek daug nepagarbos, parodyti, kad galima elgtis kitaip“.

Daugiau: http://miskininkas.eu/lietuvos-miskininku-sajunga-pasirengusi-grazinti-miskininkus-i-miska/