LMPF | PASIEKTI PIRMIEJI SUSITARIMAI
18524
post-template-default,single,single-post,postid-18524,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PASIEKTI PIRMIEJI SUSITARIMAI

PASIEKTI PIRMIEJI SUSITARIMAI

Šiandien, vasario 15 d., dėkodami vieni kitiems už konstruktyvų ir operatyvų darbą, pirmieji iš NMS dalyvių IX temą „ Patrauklios darbo vietos su miškais susijusiuose sektoriuose, darbuotojų socialinės garantijos ir apsauga“ „uždarė“ šios temos susitarimo grupės nariai. Miškų sektoriaus darbuotojų sektorinei grupei aktualiausias buvo pirmas temos prioritetas: „Kaip turėtų būti užtikrinamas reikiamas su miškais susijusių sektorių darbuotojų skaičius, išsaugant esamas ir kuriant naujas darbo vietas, taip pat darbuotojams užtikrinamos geros darbo sąlygos, sveikatos apsauga, socialinės garantijos, patrauklus darbo užmokestis, stiprinamas profesinis imunitetas ir kolektyvinis darbuotojų atstovavimas?“

Susitarta dėl daugelio socialiai svarbių dalykų. Pirmojo prioriteto susitarimo tekstas -žemiau. Dabar žodis – kalbos tvarkytojams ir politikams. Tikėkimės, kad nesugadins….

LMPF informacija

 

1 punktas. Esamuose ir pagal poreikį kuriamuose miškininkystės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų centruose steigiamos naujos darbo vietos, apimančios ūkinę, mokslo, ekologijos ir kultūros sritis. Kuriamos naujos darbo vietos agromiškininkystės, plantacinės miškininkystės, pirminio medienos apdirbimo, medinės statybos pramonėje bei kaskadinėje ekonomikoje.

2 punktas.  Siekiant su miškais susijusių sektorių veiklos integralumo, pritraukiama daugiau tarpdisciplinines žinias turinčių ūkinės, ekologinės, mokslo ir kultūros sričių darbuotojų. Sektoriaus įmonių ir įstaigų darbuotojų skaičius turi adekvačiai užtikrinti realių darbo normų (darbininkams) bei pareiginių funkcijų (specialistams) įvykdymą per normuotą darbo dienos trukmę. Darbo sąlygos gerinamos taikant naujas darbų ir skaitmenines technologijas, mažinant perteklinį reglamentavimą ir biurokratiją bei sulyginant tų pačių pareigybių darbo krūvius.

3 punktas. Sektoriaus įmonėse ir įstaigose nustatomos subalansuotos atlygio sistemos, kuriose atlyginimų skirtumai ne didesni kaip 3-4 kartai, vidutinis darbo užmokestis  sektoriuje – ne mažiau 110 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio ir kasmet indeksuojamas ne mažiau kaip infliacijos lygiu.

4 punktas. Miško darbams minimalūs įkainiai nustatomi ūkio šakos tarifiniu susitarimu.

5 punktas. Stiprinant kolektyvinį atstovavimą, sektoriaus darbuotojai skatinami jungtis į profesines sąjungas, taikant šias skatinamąsias priemones: profesinių sąjungų nariams suteikiama pirmumo teisė pasilikti dalies darbuotojų atleidimo atveju, nuobaudai ar atleidimui reikalingas profesinės sąjungos valdymo organo sutikimas, su sektoriumi susijusių įmonių, įstaigų ir organizacijų reorganizavimas ar optimizavimas vykdomas  profesinėmis sąjungoms dalyvaujant visose proceso stadijose.

6 punktas. Sprendžiant specifines sektoriaus sveikatos apsaugos problemas, sektoriaus darbuotojams vakcinavimas nuo erkinio encefalito ir kraujo tyrimai dėl Laimo ligos atliekami darbdavių lėšomis, o Laimo liga jiems pripažįstama profesine.

7 punktas. Stabilesnių pajamų užsitikrinimui Valstybinių miškų urėdijoje sudaromos prielaidos išplėsti pajamų šaltinius iš papildomų veiklų, o valstybė nesiekia gauti iš jos veiklos maksimaliai įmanomos finansinės grąžos.

8 punktas. Miškininkystės darbuotojų trūkumo problema išsprendžiama užtikrinant optimalias darbo sąlygas ir garantuojant atitinkamą darbo užmokestį.