LMPF | Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas
18429
post-template-default,single,single-post,postid-18429,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas

Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas

Darbo kodekso 28 str. įtvirtintas darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas. Tai labai platus principas, kurio taikymas atsispindi keliolikoje Darbo kodekso nuostatų ir turi ypatingą reikšmę šiuolaikiniuose darbo santykiuose. Valstybinė darbo inspekcija savo rekomendacijose net nurodo, kad darbuotojas ir darbdavys darbo ir šeimos derinimo principą turėtų aptarti iš anksto darbo sutartyje arba darbdavys tai turėtų numatyti lokaliniuose teisės aktuose. Taigi, trumpai aptarsime šio plataus principo taikymą.

Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas įtvirtintas net keliolikoje straipsnių

Darbo kodekse nėra konkrečiai apibrėžta, ką reiškia darbuotojo šeiminiai įsipareigojimai. Kaip ir nėra nurodyta, kas turėtų būti laikoma šeima. Tačiau sistemiškai nagrinėjant Darbo kodeksą ir tarptautinius darbo teisės aktus, galima matyti, kad šeiminiai įsipareigojimai apima įsipareigojimus artimiausiems giminaičiams (pavyzdžiui, slaugomas kartu gyvenantis artimasis ar segantys tėvai).

Darbdaviui pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, turi būti darbdavio apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys darbuotojo elgesį ir veiksmus darbe turi vertinti per darbo ir šeimos derinimo principą. Todėl jei darbuotojas pavėlavo į darbą ir jis, pavyzdžiui, turi vaikų ar slaugo sergantį šeimos narį, darbdavys turėtų jo vėlavimą svarstyti atsižvelgdamas į darbuotojo šeiminius įsipareigojimus. Tai reiškia, kad darbdavys turėtų išsiaiškinti, ar darbuotojas nevėlavo dėl to, kad vežė vaikus į mokyklą ar artimąjį į gydymo įstaigą ir pan. Tuomet atitinkamai turėtų būti svarstoma ir dėl darbuotojo atsakomybės už pažeidimą.

Taigi Darbo kodekso 28 str., kaip bendrinis straipsnis, įtvirtina principą, kuris stengiasi sukurti realias sąlygas darbuotojams derinti darbą ir šeiminį gyvenimą, turėti geresnes ir lankstesnes darbo sąlygas. Pabrėžtina, kad Darbo kodeksas daugiausia įtvirtina lankstesnes darbo sąlygas darbuotojams, auginantiems vaikus. Pavyzdžiui, darbuotojai, auginantys vaikus, gali prašyti darbdavio sutrumpinti darbo laiką, paskirti dirbti nuotolinį darbą, gauti papildomas atostogas. Jau anksčiau buvome minėję, kad tokie darbuotojai turi ir pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką. Taip pat teisę į nemokamą laisvą laiką, pamainos pasirinkimą ir pan.

Šeiminių įsipareigojimų ir darbo derinimo principo reguliavimas įtvirtintas visame Darbo kodekse. Vystantis darbo santykiams, jis taps vis aktualesnis. Todėl jau dabar darbdaviai turėtų vidiniais personalo ir lokaliniais dokumentais sureguliuoti šio principo taikymą darbe.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/