LMPF | Darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje: nuo ko pradėti?
18420
post-template-default,single,single-post,postid-18420,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje: nuo ko pradėti?

Darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje: nuo ko pradėti?

Kiekvienam darbdaviui darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje privalu pradėti rūpintis prieš pradedant veiklą, darbuotojui pradedant dirbti, atidarius naują padalinį, pradėjus naują veiklą ir panašiai. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija parengiama ir kiti veiksmai atliekami atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, kylančias profesines, sveikatos rizikas, įmonės vykdomus darbus. Šiame straipsnyje aptarsime pačius pagrindus, į ką turėtų atsižvelgti darbdaviai spręsdami darbų saugos klausimus.

Darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje: žinios, profesinė rizika, sveikata

Kaip ir minėjome, darbdavys yra atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Kad tai užtikrintų, vadovas ar kitas įgaliotas asmuo turi pasitikrinti žinias šioje srityje. Taigi darbdavys, atsižvelgdamas į veiklos specifiką ir įmonės dydį, gali nustatyti, kad už darbuotojų saugą ir sveikatą yra atsakingas vadovas, jo įgaliotas asmuo arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo funkcijų atlikimo.

Darbdavys siekdamas įsivertinti visas rizikas, kylančias darbuotojų saugai ir sveikatai, turėtų atlikti profesinės rizikos vertinimą. Jį atlikęs darbdavys matys faktinę situaciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būsenos tiek visoje įmonėje, tiek ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimo tvarka nustatyta Profesinės rizikos vertinimo nuostatuose. Pagal reikalavimus atlikus vertinimą, darbdavys turi patvirtinti rizikos pašalinimo arba sumažinimo planą, įgyvendinti įvairias prevencijos priemones.

Profesinės rizikos vertinimo atlikimas yra svarbus ir nustatant, kas turi tikrintis sveikatą įmonėje ir kokiu periodiškumu. Darbdavys turi patvirtinti sąrašą pareigybių (konkrečių darbuotojų), kas turi tikrintis sveikatą, ir sudaryti sveikatos patikrinimų grafiką. Su šiais dokumentais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Darbdaviui ypač svarbu sekti, kaip laikomasi sveikatos patikrinimo reikalavimų įmonėje. Nes darbuotojui nepasitikrinus sveikatos ne dėl jo kaltės, darbuotojas gali atsisakyti vykdyti savo darbines funkcijas dėl galimo pavojaus sveikatai. Primename, kad darbuotojas tikrinasi sveikatą darbo laiku. Laiko darbuotojui pasitikrinti sveikatą turi būti suteikta pakankamai, o darbdavys šį laiką apmoka.

Taip pat kiekvienam darbdaviui reikia nepamiršti, kad įmonėje būtina nustatyti darbuotojų žinių patikrinimo ir darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarką. Kokias tvarkas pasirengti ir kiek jų reikia, priklauso nuo nustatytos profesinės rizikos, įmonės dydžio ir veiklos specifikos, darbo priemonių, įrenginių ir kitų veiksnių. Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius darbdavys turi aprūpinti darbuotojus reikalavimus atitinkančiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Kaip matome, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų net ir pradedant įmonės veiklą yra labai daug. Kuomet veikla sudėtingėja, darosi vis labiau kompleksinė, tuomet ir darbuotojų saugai ir sveikatai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/