LMPF | IŠRINKTAS NAUJAS ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VADOVAS
18234
post-template-default,single,single-post,postid-18234,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

IŠRINKTAS NAUJAS ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VADOVAS

IŠRINKTAS NAUJAS ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VADOVAS

Liepos mėn. 29 d. įvyko Švenčionėlių miško darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.  Jame buvo išklausyta jos vadovo Antano Šeduikio ataskaita apie profesinės sąjungos veiklą bei profesinės sąjungos revizijos komisijos pirmininko Narvydo Kazlo ataskaita apie profesinės sąjungos lėšų panaudojimo per ataskaitinį laikotarpį teisėtumą.  Abiem ataskaitom buvo pritarta. Dvi kadencijas atidirbęs ir besiruošiantis tapti senjoru Antanas Šeduikis nesutiko dar kartą dalyvauti profesinės sąjungos pirmininko rinkimuose, todėl naujuoju Švenčionėlių miško darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku vienbalsiai išrinktas Leonas Zabiela, Švenčionėlių girininkijos  girininkas. Kartu   iš 6 narių buvo išrinkta profesinės sąjungos valdyba bei revizijos komisija.

Į susirinkimą atvykusi LMPF pirmininkė Diana Raitelaitienė trumpai informavo  apie LMPF ir VMU Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės veiklą, pasiektus susitarimus bei atsakė į klausimus dėl VMU kolektyvinės sutarties vykdymo bei darbo užmokesčio problemų. Diana taip pat įteikė Antanui LMPF padėką už ilgametę veiklą profesinėse sąjungose bei aktyvų dalyvavimą sprendžiant valstybinių miškų sektoriaus socialines problemas.

Susirinkime bei diskusijose dalyvavę Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius, LMPF organizatorius Algis Vaitkevičius, pirmininkės pavaduotojas Juozas Ūsas atsakė į susirinkimo dalyvių iškeltus klausimus dėl girininkijų stambinimo, VMU kolektyvinės sutarties nuostatų taikymo, naujų vienetinių darbų įkainių, ruošiamo Nacionalinio miškų susitarimo bei kitais klausimais.

Šiuo metu  Švenčionėlių miško darbuotojų profesinėje sąjungoje yra 58 nariai, 44 iš jų dalyvavo susirinkime.

LMPF informacija