LMPF | Trys aplinkosaugos institucijos sutarė dėl aktyvesnio bendradarbiavimo
18200
post-template-default,single,single-post,postid-18200,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Trys aplinkosaugos institucijos sutarė dėl aktyvesnio bendradarbiavimo

Trys aplinkosaugos institucijos sutarė dėl aktyvesnio bendradarbiavimo

Šiandien pasirašytos trijų už miškų, aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų kontrolę atsakingų institucijų: Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, bendradarbiavimo sutartys, kuriomis siekiama užtikrinti efektyvų ir savalaikį reagavimą fiksuojant ir sprendžiant aplinkos apsaugos pažeidimus miškuose ir saugomose teritorijose po liepos 1 d. įvyksiančių pokyčių.

„Tikiu, kad ši trijų institucijų partnerystė padės dar efektyviau užkardyti su aplinkos apsauga susijusius pažeidimus.  Po pertvarkos kontrolės funkcijos bus sklandžiai perimtos, o bendradarbiaujant pasieksime geriausių rezultatų aplinkos apsaugos kontrolės srityje“, – sakė Aplinkos apsaugos departamento direktorius Raimondas Sakalauskas.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio,  net ir perdavę kontrolės funkcijas Aplinkos apsaugos departamentui, visais būdais pagelbėsime užkirsti kelią galimiems gamtosaugos pažeidimams saugomose teritorijose. Nacionalinių ir regioninių parkų, rezervatų direkcijos ir toliau organizuos prevencinius teritorijos patikrinimus, teiks informaciją, surašys pranešimus apie padarytą gamtai žalą bei perduos Aplinkos apsaugos departamento specialistams. Bendradarbiavimas tarp Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų vyko ir anksčiau, bet dabar jis bus dar prasmingesnis.

Valstybės miškų tarnybos (VMT) direktorius Karolis Mickevičius pažymėjo, kad jų specialistai nuo liepos 1 d. regionuose ir toliau atliks daugybę darbų susijusių su miškų saugojimu, veiklos sąlygų miškuose nustatymu, savininkų, valdytojų konsultavimu. VMT specialistai kaip ir anksčiau didžiąją savo darbo laiko dalį praleis miške, todėl pastebėję galimai neteisėtus gamtos išteklių naudojimo atvejus, nedelsiant informuos kolegas iš AAD ir reikalui esant padės išaiškinti pažeidėjus.

Šalys sutarė keistis informacija, bendradarbiauti ir pagal poreikį teikti pagalbą tiriant galimai padarytus administracinius nusižengimus bei nusikalstamas veikas aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje. Taip pat – departamentui teikti informaciją apie pastebėtus gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų galimus pažeidimus, žalą aplinkai.

Drauge bus konsultuojamasi teisės aktų taikymo klausimais, organizuojami darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai.

Pagal sutartį prevencijos tikslais šalys organizuos bendrus ar savarankiškus šviečiamuosius projektus ir renginius, paskaitas ūkio subjektams, kitoms tikslinėms grupėms. Bendradarbiaus su žiniasklaida šviesdamos visuomenę apie planuojamas bendras akcijas ir reidus, viešins informaciją apie bendradarbiavimo rezultatus.

AM informacija