LMPF | Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos
18180
post-template-default,single,single-post,postid-18180,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

Darbuotojo ir darbdavio turtinių ir neturtinių interesų apsauga nustatyta Darbo kodekso 31 straipsnyje. Jame aptariami tam tikri klausimai, susiję su turto naudojimu, saugiomis darbo sąlygomis, intelektinės nuosavybės sukūrimu ir pan. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip turėtų būti aprašomos šios teisės ir kaip pasidalijama atsakomybė bei už darbo priemones atlyginama.

Turtinių ir neturtinių interesų apsauga

Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Kadangi darbdavys yra stipresnė darbo santykių šalis, paprastai būtent darbdavys ir suteikia visas darbo priemones, kad darbuotojas galėtų tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas. Darbuotojas privalo naudotis darbdavio perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai. Darbdavys turi teisę nustatyti jam priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarką.

Darbuotojas ir darbdavys gali susitarti, kad darbui bus naudojamos ir darbuotojui priklausančios darbo priemonės, pavyzdžiui, darbo įrankiai ar automobilis. Tačiau darbdaviui vis tiek kyla pareiga patikrinti, ar darbuotojui priklausančios darbo priemonės atitinka visus techninius reikalavimus.

Lygiai taip pat darbuotojas ir darbdavys gali susitarti, kad būtent darbuotojas įsigis darbo saugos priemones. Tačiau vėlgi darbdaviui kyla pareiga patikrinti, ar tokios saugos priemonės atitinka visus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir yra tinkamos naudoti darbo funkcijoms atlikti.

Visais atvejais, jei darbe naudojamasi darbuotojui priklausančiomis priemonėmis ar darbuotojas įsigyja saugos priemones ir kitais atvejais, darbuotojui darbdavio turi būti sąžiningai atlyginama. Geriausia apskritai pasitvirtinti vidines tvarkas ar apsirašyti darbo sutartyje, kaip bus naudojamos darbuotojui priklausančios priemonės, kas už jas yra atsakingas ir kaip už jas yra atlyginama. Taip pat reikėtų apsitarti ir visas eksploatacijos išlaidas, draudimą ir pan.

DK 31 str. taip pat nurodo, kad darbuotojo naujovės darbdavio veiklai gerinti ir priemonės turtui ar lėšoms efektyviai panaudoti turi būti skatinamos. Taigi darbdavys ir darbuotojas turėtų susitarti, kaip yra atsiskaitoma, pavyzdžiui, už išradimus ar kitas inovacijas. Taip pat patartina tiksliai nustatyti, kam priklauso nuosavybės teisė į tokias inovacijas – darbuotojui ar darbdaviui. Bendra taisyklė yra ta, kad nuosavybės teisė pereina darbdaviui. Tačiau yra numatomos ir tam tikros išimtys, todėl tvarkos parengimas būtų naudingas tiek darbuotojui, tiek ir darbdaviui.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/