LMPF | Darbo užmokesčio nustatymas: ką turime žinoti
18142
post-template-default,single,single-post,postid-18142,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbo užmokesčio nustatymas: ką turime žinoti

Darbo užmokesčio nustatymas: ką turime žinoti

Darbo užmokestis ir darbo užmokesčio nustatymas yra jei ne svarbiausias, tai vienas iš svarbiausių darbo santykių elementų. Atrodytų, kad pats darbo užmokesčio nustatymas darbo sutartyje ar darbo užmokesčio sistemoje savaime nėra labai sudėtingas. Tačiau turint omenyje, kokie sudėtingi yra šiuolaikiniai darbo santykiai, darbuotojų motyvavimo sistemos, koks kompleksiškas yra darbo funkcijų atlikimas, darbo užmokesčio sistema irgi turi būti atitinkamai pritaikyta.

Darbo užmokesčio nustatymas darbo sutartyje

Darbo kodekso 140 str. nustato, kad visose darbo sutartyse turi būti susitarta dėl darbo užmokesčio. Darbo sutartyse susitariama dėl mėnesinio atlygio arba dėl valandinio. Tačiau šis atlygis negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga ar minimalusis valandinis atlygis, kurie nustatomi LR Vyriausybės. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbo sutartyje galima nurodyti konkretų atlygio dydį arba nusistatyti darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemą, pavyzdžiui, nurodant tam tikrus tarifus.

Atitinkamai darbo sutartyje darbo sutarties šalys gali apsirašyti ir visą darbo apmokėjimo sistemą. Nurodyti, už ką mokami priedai, premijos, kitos priemokos ar netgi kaip bus kompensuojami viršvalandžiai. Aišku, viskas apsirašoma atsižvelgiant į Darbo kodeksą.

Atlygio sistema

Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir jas padaryti prieinamas susipažinti visiems darbuotojams. Atlygio sistema neturėtų būti tik formalus dokumentas, todėl, supažindindamas su šiuo dokumentu darbuotojus, darbdavys turėtų atsižvelgti į visas pateiktas pastabas.

Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai, papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad, supažindinant darbuotojus su darbo užmokesčio sistema, svarbu laikytis konfidencialumo reikalavimų. Jeigu darbovietėje tam tikriems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas specifiškai, tai su jų atlygio sistema visi darbuotojai neturėtų būti supažindinami.

Darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais. Tai reiškia, kad vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

Taigi iš principo darbo apmokėjimo sistema yra susitarimas tarp darbuotojų ir darbdavio dėl bendros įmonėje apmokėjimo tvarkos. Kaip ir minėjome, ši tvarka turi veikti realiai ir nebūti tik formalus dokumentas.

Pabrėžiame, kad jeigu darbuotojų yra mažiau nei 20, tai tokios atlygio sistemos rengti nėra privaloma. Tačiau net ir mažoms įmonėms parengta atlygio sistema gali būti naudinga, nes nustatomos aiškios darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/