LMPF | Kaip darbuotojams ginti savo teises?
18064
post-template-default,single,single-post,postid-18064,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Kaip darbuotojams ginti savo teises?

Kaip darbuotojams ginti savo teises?

Žmogaus teisių apsauga darbo teisiniuose santykiuose pirmiausia siekia apsaugoti ekonomiškai silpnesnę darbo santykių šalį – darbuotojo teises ir teisėtus interesus.

Šiame straipsnyje rasite apibendrintą informaciją apie darbuotų teisių gynimo būdus Lietuvoje. Tekste aptariama, kokiais atvejais reikėtų kreiptis į Darbo ginčių komisiją, Valstybinę darbo inspekciją, teismą bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Straipsnis taip pat supažindina su kolektyviniais darbo ginčas dėl teisės bei kolektyviniais darbo ginčais dėl intereso ir tokių ginčių sprendimo būdais.

Darbuotojų teisės

Lietuvos Respublikoje darbuotojų teises ir teisėtus interesus bei jų gynybos būdus įtvirtina eilė teisės aktų: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksas, tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai, įstatymai, vyriausybės nutarimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, kitų valstybės institucijų norminiai teisės aktai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybų susitarimai ir kiti vietiniai norminiai teisės aktai.

Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys darbuotojų teises, teisėtus interesus bei jų gynybos būdus, numato skirtingas darbuotojų teises, pvz. teisę į:

· darbą;

· teisingą atlyginimą;

· garbę ir orumą darbe;

· lyčių lygybę ir nediskriminavimą;

· privatų gyvenimą ir duomenų apsaugą;

· poilsį, tikslines ir kasmetines atostogas;

· jungtis į organizacijas;

· kolektyvines derybas;

· profesinį orientavimą ir rengimą;

· informaciją ir konsultaciją;

· dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką;

· apsaugą išlaikant šeimą;

· palankių sąlygų sudarymą darbe darbuotojų atstovams;

· saugą ir sveikatą darbe, teisę nedirbti, jeigu kyla pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai;

· žalos sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų atlyginimą ir kitas teises, aptariamas atskiruose teisės aktuose.

Daugiau: https://manoteises.lt/enciklopedija/kaip-darbuotojams-ginti-savo-teises/