LMPF | LMPF TARYBOS POSĖDIS
18048
post-template-default,single,single-post,postid-18048,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LMPF TARYBOS POSĖDIS

LMPF TARYBOS POSĖDIS

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) profesinių sąjungų jungtinei atstovybei (JA) administracija derinimui pateikė naujos vienetinio darbo apmokėjimo sistemos projektą. Kadangi tai labai svarbus ir reikšmingą įtaką darbuotojų socialiniams reikalams turintis dokumentas, jis 2021-03-26 buvo aptartas  LMPF Tarybos neeiliniame posėdyje. Posėdyje dalyvavo 26 LMPF Tarybos nariai iš 33. Posėdis vyko virtualiai per Zoom platformą.

Po intensyvių diskusijų konstatuota, kad nors teikime teigta, kad kiekvienas darbas buvo priskirtas atitinkamos kvalifikacijos lygiui,  tuo siekiant, kad už aukštesnės kvalifikacijos darbų atlikimą darbuotojui būtų mokamas didesnis darbo užmokestis, tačiau faktiškai visiškai nesuprantamas kai kurių darbų priskyrimas kvalifikacijos lygiui. Yra nemažai atvejų, kai įkainiai už aukštesnės kvalifikacijos darbą yra mažesni, nei už žemesnės kvalifikacijos. Posėdyje buvo pateikta daug pavyzdžių, kad už daugelį darbų projekte nustatyti įkainiai mažėja, kas šiuo metu, kai šalyje vidutiniškai atlyginimai didėja kasmet po 10 proc., yra visiškai nesuprantama. Taip pat projekte yra praleistų būtinų darbų, kuriems visiškai nėra nustatyti įkainiai.

Tarybos nariai konstatavo, kad pritaria būtinumui užtikrinti sąžiningą ir vienodą bazinį darbo užmokestį, tačiau mano, kad  pats naujų įkainių nustatymo principas yra ydingas, kai įkainiai nustatomi išvedant kažkokius jų vidutinius dydžius. Kai kuriuose regioniniuose padaliniuose, kur įkainiai istoriškai buvo mažesni, jie padidės, tačiau  kitų regioninių  padalinių, kuriuose jie buvo didesni, sąskaita. Tai prieštarauja dar valstybinių miškų  valdymo reformos pradžioje konstatuotam principui, kad darbo užmokestis negali mažėti, o  sulyginimo tarp regioninių padalinių bus siekiama jį pritraukiant prie maksimalių. To buvo laikomasi pirmuose reformos etapuose, nemažinant gauto darbo užmokesčio, to turi būti laikomasi ir šiuo atveju.

Šiuo  principu vadovautis LMPF Taryba ir įpareigojo JA konsultacijose su VMU administracija.

LMPF informacija