LMPF | Bandomasis laikotarpis darbe: ką turime apie jį žinoti
18011
post-template-default,single,single-post,postid-18011,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Bandomasis laikotarpis darbe: ką turime apie jį žinoti

Bandomasis laikotarpis darbe: ką turime apie jį žinoti

Bandomasis laikotarpis – tai viena iš dažniausiai nustatomų darbo sąlygų darbo sutartyse. Ši sąlyga paprastai įrašoma kaip standartinė, tačiau ji turi nemažai ypatumų. Ką tiksliai tai reiškia darbuotojui?

Sudarant darbo sutartį, Darbo kodekse numatyta būtinosios ir papildomos sutarties sąlygos, kurias šalys gali susitarti. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 42 straipsnio 1 dalis). Tokios sąlygos yra darbo funkcija, darbo apmokėjimas ir darbovietė (DK 33 straipsnio 2 dalis, 34 straipsnio 1 dalis).

Papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, kai dėl jų susitariama (DK 33 straipsnio 3 dalis).

Viena iš papildomų darbo sutarties sąlygų yra susitarimas dėl išbandymo. Šį susitarimą reguliuoja DK 36 straipsnis. Šio susitarimo tikslas įtvirtintas DK 36 straipsnio 1 dalyje, juo yra siekiama patikrinti, ar darbuotojas tinka darbui, taip pat ar darbas tinka darbuotojui.

Pripažinęs, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos.

Tačiau, jeigu darbuotojas mano, jog buvo nepagrįstai atleistas iš darbo dėl neigiamų bandomojo laikotarpio rezultatų, turi teisę inicijuoti darbo bylą dėl atleidimo iš darbo pripažinimu neteisėtu kreipiantis į darbo ginčų komisiją ar teismą.

Dar keletas faktų apie bandomąjį laikotarpį trumpai:

▪️Bandomasis laikotarpis visada skiriamas abiem šalims – tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, siekiant patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas darbui bei ar darbas yra tinkamas darbuotojui;

▪️Maksimalus bandomojo laikotarpio terminas – 3 mėnesiai.

▪️Darbo sutartyje galima susitarti dėl trumpesnio negu 3 mėnesių bandomojo laikotarpio;

▪️Draudžiama darbo sutartyje šalims nustatyti ilgesnį nei 3 mėnesių išbandymo laikotarpį;

▪️Susitarti dėl bandomojo laikotarpio šalims leidžiama tik sudarant darbo sutartį;

▪️Darbo sutartis gali būti sudaroma ir be išbandomojo laikotarpio. Jeigu darbuotojas, skaitydamas pateiktą darbo sutarties projektą, neranda išbandymo laikotarpio nuostatos, gali paprašyti, kad būtų įtraukta ši papildoma sąlyga;

▪️Darbuotojai, kuriems galioja bandomasis laikotarpis, dirba tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti darbuotojai – jiems priklauso darbo užmokestis, teisė į atostogas, skaičiuojamas darbo stažas, jie draudžiami socialiniu draudimu;

▪️Abi darbo sutarties šalys: darbuotojas ir darbdavys gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį iki bandomojo laikotarpio pabaigos apie tai raštų informavę prieš 3 d.d. (Darbo kodekso 36 straipsnio 3, 4 d.);

▪️Į išbandymo terminą neįeina laikotarpis, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.

Daugiau: http://www.maistprofsajunga.lt/naujienos/5631-bandomasis-laikotarpis-darbe-ka-turime-apie-ji-zinoti