LMPF | Į ką atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartį?
18006
post-template-default,single,single-post,postid-18006,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Į ką atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartį?

Į ką atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartį?

Komentuojant šią temą, pirmiausiai norima pabrėžti, kad dirbant pavaldumo santykiais ir gaunant už tai atlygį, tarp darbdavio ir darbuotojo privalo būti raštu sudaryta darbo sutartis. Kas tai yra darbo sutartis? Darbo kodekso 32 str. 1 d. išaiškinta, darbo sutartis – tai darbdavio ir darbuotojo rašytinis susitarimas dėl darbuotojo darbo ir darbdavio mokamo atlyginimo, patvirtinamas abiejų šalių parašais. Prieš sudarant darbo sutartį, šalims – darbdaviui ir būsimam darbuotojui, būtina iš anksto aptarti pagrindines, t. y. būtinąsias ir papildomas darbo sąlygas ir jas įtvirtinti darbo sutartyje. Kas tai yra būtinosios ir papildomos darbo sąlygos? Darbo kodekso 33 str. 2 d. nustatyta, būtinosios darbo sutarties sąlygos – tai sąlygos (darbovietė, darbo vieta, darbo funkcijos, darbo apmokėjimo dydis, mokėjimo tvarka ir kt.), dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta; 2 d. papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Svarbiausia, į ką reikia atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartį? Tai, į galimus ateityje pasikeitimus, pvz., jeigu darbdavys didintų darbo krūvį, o atlygį mokėtų tą patį. Pažymima, kad pagal Darbo kodekso 34 str. 3 d. nustatyta, kad darbo užmokestis per mėnesį arba valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis, negu nustatyta Vyriausybės. Darbo kodekso 33 str. 4 d. nustatyta, kad darbo sutartis gali tik gerinti darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose. Tačiau, šiame naujame Darbo kodekse yra įtvirtintas vienas darbdaviui parankus ir darbuotojui slidus dalykas, tai – Darbo kodekse 45 str. darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Darbo kodekso 45 str. 1 d. įtvirtinta, kad darbo sąlygos gali būti keičiamos tik darbuotojo sutikimu, tačiau, 3 d. įtvirtinta, kad „Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per tris mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo, ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis“. Tai ir yra svarbiausia sąlyga, kurią būtina su darbdaviu aptarti sudarant darbo sutartį ir ją pasirašant, nes, po to, kaip darbdavys keičia darbo sąlygas savo iniciatyva, ir, jeigu darbuotojas per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį tam nepareiškia prieštaravimų, t. y. nesikreipia į darbo ginčų komisiją, vadinasi, jis sutinka su tuo, tad, po to, joks teismas negalės ginti jo neva pažeistų teisių. Štai kur yra pagrindinė esmė. Apibendrinant, patariama, prieš sudarant darbo sutartis, ypač sąlygas išdiskutuoti ir įtvirtinti sutartyje.

Danutė VIPARTIENĖ, teisininkė

Trakų žemė, 2021 m. vasario 26 d. Nr. 8 (1162)