LMPF | Mokesčių naujovės 2021 m. Aktualiausi pakeitimai
17926
post-template-default,single,single-post,postid-17926,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Mokesčių naujovės 2021 m. Aktualiausi pakeitimai

Mokesčių naujovės 2021 m. Aktualiausi pakeitimai

Kaip ir kasmet Seimas ir kitos institucijos mums pateikia nemažai teisės aktų pakeitimų, kuriais keičiama mokestinė aplinka. Ne išimtis ir 2021 m., kurie mums pateiks net keletą mokestinių naujovių. Būtent aktualiausios mokesčių naujovės 2021 m. bus aptartos šiame straipsnyje.

Mokesčių naujovės 2021 m. – Gyventojų pajamų mokestis

2020 m. gruodžio 10 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriuo atnaujintas įstatymo 21 straipsnis. Pakeitimo nuostatos, kurios bus taikomos deklaruojant jau 2020 m. pajamas, reglamentuoja mokesčio lengvatą išlaidoms už studijas ar profesinį mokymą. Esminė naujovė, kad mokesčio lengvata bus taikoma neatsižvelgiant į tai, už kelintas studijas ar profesinį mokymą gyventojas sumokėjo. Lengvata bus taikoma ir išlaidoms už profesinį mokymą pagal formaliojo mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija.

Svarbu, kad išlieka sąlyga: jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis, tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Pelno mokestis

2020 m. gruodžio 3 d. pakeisti Pelno mokesčio įstatymo 5 ir 30 straipsniai. Pakeitimų nuostatos bus taikomos skaičiuojant 2021 ir vėlesnių metų pelno mokestį. Pirmiausia pakeistos nuostatos dėl lengvatinių 0 ir 5 proc. pelno mokesčio tarifų taikymo. Pakeitimu patikslinta, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų. Vadinasi, jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

Kitu pakeitimu (30 str. 2 d.) užtikrintas pelno ir nuostolių, patiriamų už valdomų vienetų akcijų perleidimą, apmokestinimo simetriškumas. Kadangi turto vertės padidėjimo pajamos už tokių akcijų perleidimą yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, tai pagal pakeitimą tokio paties pobūdžio nuostoliai visais atvejais neatskaitomi iš apmokestinamojo pelno.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

2020 m. gruodžio 22 d. priimti PVM įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d. Pagal pakeitimą nuo 2021 m. lengvatinis 5 proc. PVM tarifas bus taikomas ir elektroninei periodinei spaudai. Tačiau nustatytos išimtys:

  • techninio, bibliografinio ar panašaus pobūdžio duomenų bazėms;
  • erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantiems leidiniams, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija;
  • leidiniams, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio;
  • leidiniams, kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.Pakeitimu taip pat nustatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir COVID-19 ligos in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas.

    Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/