LMPF | Susitikome su Aplinkos ministerijos vadovybe
17911
post-template-default,single,single-post,postid-17911,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Susitikome su Aplinkos ministerijos vadovybe

Susitikome su Aplinkos ministerijos vadovybe

Sausio 7 d. LMPF iniciatyva įvyko profsąjungų atstovų nuotolinis susitikimas su Aplinkos viceministru Danu Augučiu, ministro patarėju Marium Čepuliu ir Miškų politikos grupės vadovu Nerijum Kupstaičiu. LMPF atstovavo D. Raitelaitienė ir  J. Ūsas. Prie susitikimo taip pat prisijungė LPSK pirmininkė I. Ruginienė. Pusantros valandos trukmės pokalbio metu D. Augutis, pristatydamas artimiausius Aplinkos ministerijos veiklos žingsnius miškų politikoje, akcentavo planuojamo pasirašyti nacionalinio susitarimo dėl miškų bei naujo lūkesčių laiško Valstybinei miškų urėdijai suformulavimo svarbą.  Iš karto buvo sutarta, kad į nacionalinio susitarimo parengimą kaip socialinis partneris, atstovaujantis miškų sektoriaus darbuotojus, bus įtraukta LMPF. D. Raitelaitienė trumpai pristatė LMPF struktūrą, atstovaujamas profesines sąjungas bei VMU profesinių sąjungų jungtinės atstovybės veiklą.

Taip pat buvo aptartas naujos ministerijos vadovybės požiūris į keletą VMU  darbuotojams aktualių klausimų. Buvo užtikrinta, kad nesiruošiama atsisakyti kompleksinio ūkininkavimo, atskiriant VMU regioniniuose padaliniuose ūkinę ir miškininkystės veiklas, o girininkijų skaičiaus nustatymas, kaip ir  vidinės struktūros ar ūkinės veiklos būdų pasirinkimas yra VMU vidaus reikalas. Ministerijos vadovybės nuomone, VMU turėtų didinti įmonėje rangos būdu atliekamų darbų apimtis. Profesinių sąjungų atstovai tam paprieštaravo, nes mažose rangos įmonėse nepakankamai užtikrinama darbuotojų sauga ir socialinės garantijos. Neplanuojama saugomų teritorijų direkcijoms perduoti (sugrąžinti) anksčiau jų turėtus miškų plotus. Manoma, kad VMU juos tinkamai prižiūrėti turi žymiai daugiau galimybių. Siekiant  mažinti politizavimą, numatoma keisti VMU direktoriaus skyrimo tvarką. Direktorių skirs ne Aplinkos ministras, bet VMU valdyba. Viceministro nuomone, VMU teisinė forma turėtų likti ta pati – valstybės įmonė. N. Kupstaitis informavo, kad kalbos dėl aplinkos apsaugos pareigūnų statusą turinčių VMU darbuotojų skaičiaus sumažinimo yra susiję su visa Aplinkos apsaugos sistemos struktūros pertvarka. Nuo liepos 1 d., vadovaujantis Miškų įstatymo pataisa, VMU atitinkamiems darbuotojams bus suteiktas Valstybinių miškų apsaugos pareigūno statusas, kuris galios tik valstybiniuose miškuose. Pareigūnų socialinės garantijos lieka tokios pačios.

Buvo keltas klausimas dėl kvalifikacijos kėlimo regioninių padalinių specialistams, kas ypatingai tampa aktualu dabar, kai tradicinė miškininkystė keičiama į moderniškesnę, pirmiausia keliant ne ekonominius, bet aplinkosaugos reikalus. Tuo pačiu buvo pasidomėta  Aplinkos vadovybės nuomone dėl Mokymo centro pastato, esančio Žvejų 15, Palangoje, sugrąžinimo miškininkams. Pastatas buvo pastatytas ir rekonstruotas miškininkų lėšomis ir tik  primygtiniu buvusios Aplinkos ministerijos vadovybės reikalavimu perduotas Turto bankui. Susigrąžintą  pastatą galima būtų panaudoti tiek jaunųjų miško bičiulių veiklai, tiek darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, tiek visuomenės švietimui ir kitoms reikmėms. Panašios paskirties pastatus, netgi pilis, turi daugumos šalių miškininkai. D. Augutis mano, kad ne Aplinkos ministerijos lygio klausimas spręsti vieno pastato likimą, tai turėtų rūpėti įmonei, bet tuo klausimu nebuvo kategoriškai priešiškas.

Susitikimo metu aplinkos ministerijos vadovybė informuota, kad  dar vis nepasiektas vienas iš miškų reformos tikslų – VMU darbo užmokesčio sistemos sutvarkymas.  Atkreiptas dėmesys į vis dar esančius tų pačių pareigybių atlyginimų skirtumus tame pačiame regioniniame padalinyje, kaip buvusių miškų urėdijų atlyginimų skirtumų palikimą, į nemotyvuojančią (per mažą) atlyginimo dalį už veiklos apimtis (vadinamą VID) dideliuose regioniniuose padaliniuose, į darbo užmokesčio sistemoje numatytą, bet užmirštą, kintamąją  darbo užmokesčio dalį bei kita. Viceministras pažadėjo, kad konkretūs nurodymai sutvarkyti darbo užmokesčio sistemą bus įtraukti į lūkesčių laišką VMU, nustatant apibrėžtus įvykdymo terminus.

Taip pat susitikime buvo sutarta dėl tolesnio bendravimo formato.

LMPF informacija