LMPF | Keičiasi VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininkas – juo išrinktas M. Šukevičius
17882
post-template-default,single,single-post,postid-17882,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Keičiasi VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininkas – juo išrinktas M. Šukevičius

Keičiasi VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininkas – juo išrinktas M. Šukevičius

VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininku išrinktas valdybos narys Mantas Šukevičius, kuris pakeis iš pareigų atsistatydinusią Iną Bikuvienę.

„Įmonės valdyba žengia į naują kokybę, įgyvendindama EBPO rekomendacijas. Seime netrukus bus svarstomas mano iniciatyva pateiktas LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo pakeitimas, kuriuo VĮ statuso įmonių generaliniai direktoriai taps pavaldūs įmonių valdyboms, o ne tiesiogiai ministrams. Taip žengtume dar toliau depolitizuojant valstybinių įmonių valdymą. Valstybinių įmonių valdybos taipogi taptų atsakingos ir perimtų įmonių strategijų ruošimą iš ministerijos“, – sakė Aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Kaip teigė naujai išrinktas valdybos pirmininkas M. Šukevičius, pirmiausia jis yra dėkingas kolegoms už išreikštą pasitikėjimą bei buvusiai valdybos pirmininkei I.Bikuvienei, ženkliai prisidėjusiai prie pirmosios istorijoje Valstybinių miškų urėdijos valdybos veiklos organizavimo.

„Sieksiu, kad valdyba stiprėtų kaip forumas, kur priimami svarbiausi įmonės sprendimai, diskutuojama ir užduodamas tonas svarbiausioms veiklos kryptims, būtiniems pokyčiams, vykdoma įmonės veiklos kontrolė bei atsakingai derinami įmonei pavesti ekonominės grąžos bei viešojo intereso gynimo klausimai. Esu įsitikinęs, kad mūsų bendras darbas su įmones vadovybe bei steigėju ir toliau vyks konstruktyviai bei sklandžiai“, – sakė M. Šukevičius.

Pasak valdybos pirmininkės pareigas paliekančios I. Bikuvienės, vykdant buvusių miškų urėdijų reorganizavimą į vieną įmonę, ypač jautrus ir vienas iš prioritetinių klausimų buvo socialiai atsakingas atstovavimas valstybinių miškų darbuotojų interesams.

„Mano, kaip darbuotojų atstovo, išrinkimas pirmininkauti įmonės valdybai pirmaisiais įmonės kūrimosi metais buvo savalaikis ir tuo metu pozityvus sprendimas, sumažinęs įtampas tarp eilinių darbuotojų, steigėjo ir įmonės vadovybės. Tačiau, įmonei augant ir vystantis, siekiant sistemingai įgyvendinti tvaraus verslo principus ir EBPO gerosios valdysenos rekomendacijas, taip pat atsižvelgiant į Valdymo koordinavimo centro (VKC) 2019/2020 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl kolegialaus organo valdysenos gerinimo, būtini pokyčiai ir valdybos nepriklausomumo stiprinimas“, – teigė I.Bikuvienė.

Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininko pareigas pradedantis eiti Mantas Šukevičius vadovauja Investicijų valdymo bendrovei „Victory Funds“, yra AB „Detonas“ valdybos pirmininkas ir  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys, sukaupęs finansų bei rizikų valdymo, įmonių restruktūrizavimo patirties Lietuvos ir tarptautiniuose bankuose bei finansų institucijose.

VĮ VMU valdyba sudaroma 4 metams iš 7 narių: 1 valstybės tarnautojo, 2 darbuotojų atstovų ir 4 nepriklausomų asmenų, atrinktų įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Šiuo metu veikianti valdyba savo kadenciją pradėjo 2017 m. gruodžio 11 d.

Valstybinių miškų urėdija įkurta 2018 m., įgyvendinus valstybinių miškų ūkio pertvarką ir apjungus 42 urėdijas bei Valstybinį miškotvarkos institutą. Įmonė atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų ir yra viena didžiausių valstybės įmonių.

VMU informacija