Medienos sektoriuje iš viso dirba apie 60 000 žmonių ir ši pramonės šaka yra viena svarbiausių ūkio šakų Lietuvoje.

Pajamos už parduotą žaliavinę medieną sudaro 95 proc. Valstybinių miškų urėdijos pajamų. VĮ VMU pajamos yra priklausomos nuo LR Vyriausybės ir aplinkos ministro nustatomų kirtimų apimčių.

Lietuva priskiriama toms šalims, kuriose miškai naudojami labai saikingai. Šalyje kasmet kertama tik apie 1,5% nuo medienos išteklių. Panašiai ūkininkauja Lenkija, Vokietija, Austrija,  Olandija, Ispanija.

VĮ VMU tiekiama medienos produkcija atitinka FSC gamybos grandies sertifikavimo reikalavimus, todėl yra paklausi rinkoje. FSC sertifikatas reiškia, kad ūkininkaujama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų. Be to, vadovaujantis NEPCon laikinuoju standartu, Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų teritorijoje yra palikti natūraliai miško kaitai identifikuotų ekosistemų pavyzdiniai plotai jų natūralioje būklėje. Jų plotas sudaro apie 5% viso valdomo miško ploto. Šį plotą, kuriame bus apribota ūkinė veikla, Valstybinių miškų urėdija įsipareigojo padidinti iki 10 procentų.

Daugiau: http://valstietis.lt/naujienos/verslas/medienos-rinkoje-atsigavimo-zenklai/