LMPF | Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis 2021 m.
17797
post-template-default,single,single-post,postid-17797,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis 2021 m.

Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis 2021 m.

Spalio 16 d. Vyriausybės Baltojoje salėje pasrašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis 2021 m., kuri galios viešajame sektoriuje. Joje numatyta, kad bazinės pareiginės algos dydis visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams didinamas iki 177 eurų, o sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams užtikrinamos papildomos garantijos.

Pareiginės algos bazinio dydžio didinimas palies apie 200 tūkst. viešojo sektoriaus tarnautojų, darbuotojų ir pareigūnų. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nurodoma, kad Finansų ministerijai gruodžio mėnesį pateikus naujausią ekonominės raidos scenarijų prie pareiginės algos bazinio dydžio klausimo gali būti grįžtama – tai yra jis galėtų būti didinamas, jeigu ekonominė situacija atrodytų palanki.

Sutartį su Vyriausybe pasirašiusių profesinių sąjungų nariai 2021 metais galės pasinaudoti ir papildomomis garantijomis. Nors šios garantijos kitąmet galios tik tiems darbuotojams, kurie prie profesinių sąjungų prisijungė iki Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo, tačiau tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais ateityje. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, sutvirtėtų ir socialinis dialogas, darbuotojai būtų geriau atstovaujami.

Profesinių sąjungų nariai kitąmet galės išeiti 2 darbo dienomis ilgesnių kasmetinių atostogų, net jeigu darbuotojui pagal jo profesiją priklauso teisė į pailgintas atostogas, kaip kad mokytojams ar kai kuriems socialinių paslaugų srities darbuotojams.

Taip pat profesinių sąjungų nariams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbo dienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojo atlyginimo.

Profesinių sąjungų nariai taip pat galės kitąmet panaudoti iki 5 darbo dienų sveikatos gerinimui už šias dienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį.

apildomos Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos paliestų apie 34,5 tūkst. profesinių sąjungų narių.

Su Vyriausybės įgaliotu socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu sutartį iš LPSK pusės pasirašė: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Audrius Gelžinis, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkė Aleksandra Leparskienė, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romualdas Nemanius, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas  Aleksandras Posochovas, Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Laimis Roslekas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos pirminkė Aušra Volodkaitė.

Nacionalinės kolektyvinės sutarties 2021 m. tekstas.

LPSK informacija