LMPF | DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAI REIKALINGI KIEKVIENAME VMU PADALINYJE
17644
post-template-default,single,single-post,postid-17644,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAI REIKALINGI KIEKVIENAME VMU PADALINYJE

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAI REIKALINGI KIEKVIENAME VMU PADALINYJE

Iš darbo patirties darbuotojų saugos ir sveikatos srityje žinau, kiek reikia pastangų, dėmesio, kontrolės, informavimo, pagaliau ir lėšų, kad visų darbuotojų darbas vyktų saugiai. Neramina tai, kad VMU kolektyvinėje sutartyje numatyta steigti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) komitetą  tik prie VMU administracijos. Pasisakau už idėją, kurią palaiko VMU profesinių sąjungų  Jungtinė atstovybė ir siūlo VMU administracijai – DSS komitetai privalo būti kiekviename regioniniame padalinyje. Aptarkime –  kodėl?

Darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones numato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbdavys ar  darbdavio įgalioti asmenys privalo informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais. Įstatymo 13 str. nustatyta, kad ši prievolė įgyvendinama steigiant įmonėse DSS komitetus, sudaromus dvišaliu principu – iš vienodo skaičiaus darbdavio skirtų atstovų (administracijos pareigūnų) ir darbuotojų (profesinės sąjungos ar darbo tarybos) deleguotų atstovų.

Darbuotojų atstovai, atstovaudami jiems įmonės  DSS komitete, dalyvauja darbdavio įgyvendinamose priemonėse darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje ar darbo vietose gerinti, dalyvauja vertinant profesinę riziką ir įgyvendinant priemones rizikai šalinti, parenkant ir paskiriant darbuotojus, atsakingus už pirmosios pagalbos suteikimą,  atsakingus už gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų evakavimą galimų avarijų, stichinių nelaimių, gaisrų ir kitais atvejais. Jie taip pat dalyvauja parenkant darbuotojams reikiamas ir tinkamas asmenines apsaugos priemones ir prižiūri, kad darbuotojai jomis naudotųsi, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas ir incidentus, darbdaviui atstovaujančio asmens nurodymu operatyviai praneša darbuotojams apie kilusius ar gresiančius pavojus ir nurodo priemones, kurių reikia neatidėliotinai imtis, kad būtų išvengta pavojaus, padeda darbuotojams pavojaus atveju pereiti į saugias vietas.

Be to, DSS komiteto nariai turi teisę siūlyti ir reikalauti, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo imtųsi reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, pranešti darbdaviui, kai tiesioginis vadovas  nesiima reikiamų priemonių darbo vietose DSS reikalavimams užtikrinti, aprūpinant darbo rūbais, individualiomis apsaugos ir higienos priemonėmis. Įmonėje nesiimant reikiamų priemonių rizikos veiksniams šalinti ar mažinti, DSS komiteto nariai privalo apie tai informuoti Valstybinę darbo inspekciją. Jie taip pat turi teisę gauti informaciją visais su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiais klausimais iš vadovų, įmonės DSS tarnybos bei DSS komiteto.

Įstatymas numato, kad DSS komitetas steigiamas, kai įmonės darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, o darbdavio ar darbuotojų iniciatyva jis gali būti steigiamas kai darbuotojų yra ir mažiau. Be to, bendrieji DSS komitetų nuostatai, patvirtinti SADM ministro, rekomenduoja aukštos rizikos veiklos srityse, tarp kurių yra medienos gamyba, DSS komitetus steigti ir mažiau nei 50 darbuotojų turinčiose įmonėse. Taigi, norint įkurti komitetą bet kuriame lygmenyje, reikia tik darbdavio ir darbuotojų atstovų noro bendradarbiauti.

Pamąstykime, ar šias visas funkcijas ir prievoles tokioje didelėje įmonėje, kokia yra VMU, sugebėtų užtikrinti tie 10, kaip numatyta kolektyvinėje sutartyje, komiteto narių. VMU dirba daugiau kaip 3 tūkst. darbuotojų, kurie išsisklaidę per visą šalies teritoriją. Vien regioninių padalinių yra 26, atskirai yra įsikūrę administracija, Miškotvarkos padalinys, kai kurie administracijos skyriai. Kiekviename  regioniniame padalinyje dirba ne mažiau, kaip 70, o kai kur ir virš 100 darbuotojų. Įmonės veikla plati ir darbuotojų saugos bei sveikatos požiūriu tikrai rizikinga. Medžių pjovimas, medienos gamyba, padidintos rizikos darbai rankiniais mechanizmais miške, darbas su cheminėmis priemonėmis, su kėlimo ir transportavimo mechanizmais, jų remontas, gaisrų gesinimas, užkrečiamų ligų pavojus ir kita – esu įsitikinusi, kad visų šių  veiklų kontrolės iš darbuotojų saugos pozicijų tikrai neužtikrins vienas DSS komitetas prie VMU administracijos ar vienišas DSS specialistas padalinyje. Tikslams įgyvendinti kiekviename regioniniame padalinyje DSS komitetas yra tiesiog būtinas.

Steigiant DSS komitetus  padaliniuose, LMPF priklausančios profesinės sąjungos į juos deleguotų tikrai kompetentingus savo atstovus, nes norint sukurti ir išugdyti veiksmingą darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrą, reikalingos ne tik vadovų, bet ir darbuotojų pastangos. Turime suprati, kad geros ir saugios darbo sąlygos – svarbi motyvavimo priemonė.

Diana Raitelaitienė

LMPF pirmininkė