LMPF | Sukauptos atostogos: kada dingsta, o kada darbuotojas ir toliau gali jas naudoti?
17417
post-template-default,single,single-post,postid-17417,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Sukauptos atostogos: kada dingsta, o kada darbuotojas ir toliau gali jas naudoti?

Sukauptos atostogos: kada dingsta, o kada darbuotojas ir toliau gali jas naudoti?

Ar iki 2017-07-01 sukauptos atostogos dingsta suėjus 3 metų terminui, ar darbuotojas ir toliau gali jas naudoti? Atsako „Darbo teisės vadovo“ viena iš autorių, verslo ginčų advokatų kontoros „Jurex“ vadovaujanti partnerė, advokatė Jurgita Judickienė.

Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo 2017-07-01 sukaupę ir vis dar turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už daugiau kaip trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020-07-01.

 Po šios 2020-07-01 dienos iki 2017-07-01 susikaupusiomis atostogomis darbuotojai galės pasinaudoti tokiais atvejais:
  • Jei iki 2017-07-01 susikaupusių atostogų darbuotojai negalėjo išnaudoti iki 2020-07-01 dėl objektyvių priežasčių.

Pavyzdžiui, darbuotojas negalėjo išnaudoti susikaupusių kasmetinių atostogų, nes naudojosi tikslinėmis atostogomis — nėštumo ir gimdymo atostogomis, po to vaiko priežiūros atostogomis ar dar ir nemokamomis atostogomis ir nebeliko laiko išnaudoti dar ir iki 2017-07-01 susikaupusių visų kasmetinių atostogų dienų.

  • Jei iki 2017-07-01 susikaupusiomis atostogomis darbuotojai negalėjo pasinaudoti dėl darbdavio kaltės.

Pavyzdžiui, darbdavys neleido ar nesudarė sąlygų darbuotojui atostogauti visą laiką nuo 2017-07-01 iki 2020-07-01, nors darbuotojas prašė tokių atostogų suteikimo. Šiuo atveju bus vertinama ir darbdavio, ir darbuotojo kaltė, organizuojant atostogų suteikimą, informuojant darbuotoją apie jo sukauptas atostogas, kuriomis jis gali pasinaudoti.

  • Jei darbdavys geranoriškai pagerins darbuotojų padėtį palyginti su ta, kurią numato darbo kodeksas, ir savo iniciatyva toliau leis pasinaudoti sukauptomis atostogomis, nors darbuotojas ir nebegalės reikalauti suteikti šių neišnaudotų iki 2017-07-01 susikaupusių atostogų. To darbdavys daryti neprivalės.

Jei darbuotojas atostogas kaupė ir pats jomis nesinaudojo savo sprendimu, nors apie sukauptas atostogas ir teisę jomis pasinaudoti žinojo, nuo 2020-07-01 darbdavys galės ne tik tokių atostogų nesuteikti, bet neprivalės už jas ir mokėti kompensacijos, darbo santykiams pasibaigiant.

Taigi darbuotojai, kurie turi teisę į minimalias 20 darbo dienų atostogų, 2020-07-01 išsaugo 60 darbo dienų atostogų, o praranda teisę reikalauti pasinaudoti atostogomis, kurios viršija 60 darbo dienų.

Net ir po 2020-07-01 ribotas atostogų „galiojimas“ vis dar išliks aktualus. DK 127 str. 5 d. numato, kad „teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas darbo kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.“ Todėl pavyzdžiui, visas atostogas už 2018 metus darbuotojas turės išnaudoti per trejus metus po 2018 metų pabaigos, t. y. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Teisė pasinaudoti atostogomis per trejus metus galioja visoms atostogoms (ir pailgintoms, ir už papildomą stažą ar ypatingą darbų pobūdį). Po 3 metų neišnyksta tik teisė į papildomą poilsį pagal DK 144 straipsnio 5 dalį už darbą poilsio ir švenčių dienomis ar viršvalandžius.

Taigi darbuotojas įgijęs teisę į kasmetines atostogas turi jas laiku panaudoti savo poilsiui, darbingumui atkurti. Kaupti atostogų, tikintis finansinės kompensacijos, tiesiog neapsimoka, nes teisė į tokias atostogas yra riboto galiojimo.

Plačiau: https://www.vz.lt/darbo-teises-vadovas/2020/03/06/sukauptos-atostogos-kada-dingsta-o-kada-darbuotojas-ir-toliau-gali-jas-naudoti#ixzz6G0J9kPzX