LMPF | Ar siūlymas naikinti pavojingų darbų sąrašą atitinka darbuotojų interesus? Kieno interesai čia žaidžia?
17389
post-template-default,single,single-post,postid-17389,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ar siūlymas naikinti pavojingų darbų sąrašą atitinka darbuotojų interesus? Kieno interesai čia žaidžia?

Ar siūlymas naikinti pavojingų darbų sąrašą atitinka darbuotojų interesus? Kieno interesai čia žaidžia?

Lietuvos darbo kodeksas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai įpareigoja darbdavius užtikrinti darbuotojų saugumą darbo vietoje, tai reiškia, kad apsaugoti ir nuo pavojų dirbant pavojingus darbus. Būtent tai reguliuoja LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas pavojingų darbų sąrašas, kurį… pati Valstybinė darbo inspekcija Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje inicijavo… naikinti?? Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą nutarimo projektą nuo šiol tuo turės pasirūpinti pati įmonė, kuri, kaip rodo praktika, dažnu atveju apsiriboja formaliu saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo dokumentavimu.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, būdama aktyvia LPSK nare, nepritaria tokiam nutarimui ir tam pateikia ne vieną svarų argumentą. Akivaizdu, kad panaikinant šį sąrašą, iškiltų realus pavojus, kad padaugės nelaimingų atsitikimų, taip pat atkreipia dėmesį, kad klausimas, kuris lemia daugybės darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, nebuvo svarstytas LR Trišalėje taryboje (toliau TT) ir buvo apsiribota tik darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos prie TT svarstymu (pabandykit surasti komisijos darbotvarkes ar protokolus).

Tuo tarpu, SADM „užsidengia ausis“, panašu, kad kažkieno neaiškus interesas svarbesnis už norą diskutuoti ir priimti racionalius sprendimus. SADM grąžinti šį nutarimą papildomam svarstymui į Trišalę tarybą prasmės nemato. Argumentas – pasiūlymas dėl pavojingų darbų sąrašo panaikinimo 2018 m. rugsėjo 27 d. buvo svarstytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje, kurios vienas iš atstovų yra LPSK narys, šiam pasiūlymui pritarta.

Pripažįstant šią klaidą ir kartu būtinybę LPSK turėti darbų saugos specialistą, svarbu tai laiku ištaisyti. Nepamirškime, kad komisija prie TT yra įsteigta „Valstybės, darbuotojų ir darbdavių interesams saugos ir sveikatos srityje derinti“. Kieno interesai priimant tokį žmonių saugai ir sveikatai pavojingą sprendimą čia žaidžia?

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė teigia: „Darbo patirtis Trišalėje taryboje dar kartą rodo, kad visų Trišalės tarybos komisijų ir kitos darbotvarkės turi būti siunčiamos visiems Trišalės tarybos nariams, turi būti viešinamos ne tik darbotvarkės, bet ir protokolai, siekiant išvengti panašių nesusipratimų ateityje. Siūlymas naikinti Vyriausybės nutarimą dėl pavojingų darbų sąrašo tiek darbuotojams, tiek darbdaviams uždės papildomas pareigas, padidins nesaugumą darbe. Papildomas svarstymas Trišalėje taryboje prieš priimant tokį radikalų sprendimą naikinti pavojingų darbų sąrašą – būtinas. Laiko turime iki gegužės 1 d. ir tinkamą  sprendimą reikia surasti.“

Svarbu ne vardinti, kas buvo padaryta ir kas, vienareikšmiškai per klaidą, nepastebėta laiku, bet kalbėti realiuoju laiku, kai kalbama apie darbuotojų saugumą ir jų sveikatą. Ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybinė darbo inspekcija, kaip niekas kitas, turėtų tai suprasti ir būti suinteresuotos priimti kaip įmanoma tinkamesnį sprendimą darbuotojų saugai ir sveikatai.

LPSK artimiausiu metu organizuos apskritąjį stalą dalyvaujant ir Higienos institutui, kurio sudėtyje yra  profesinės sveikatos centrai, pramonės įmonių profesinių sąjungų atstovai, kitos suinteresuotos organizacijos. Bus kviečiami ir atsakingi SADM, VDI pareigūnai, LRS SRDK nariai. Laiko klaidai ištaisyti turime iki gegužės 1 d.

LMP inf.