LMPF | AR VERTA KEISTI MIŠKUS VALDANČIĄ MINISTERIJĄ?
17337
post-template-default,single,single-post,postid-17337,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

AR VERTA KEISTI MIŠKUS VALDANČIĄ MINISTERIJĄ?

AR VERTA KEISTI MIŠKUS VALDANČIĄ MINISTERIJĄ?

LR Seime vykusioje konferencijoje apie istorinį Lietuvos miškų valdymą ir dabarties iššūkius buvo išsakyta idėja valstybei priklausantį miškų valdymą perduoti kuriai nors ūkine veikla užsiimančiai ministerijai bei pakeisti Valstybinių miškų urėdijos pavaldumą. Šiuo metu valstybei priklausančių miškų valdymas yra patikėtas Aplinkos ministerijai (AM). Seime nuskambėjusi mintis siūlo miškų ūkio valdymą perduoti Ekonomikos ir inovacijų arba Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), kontrolės funkciją paliekant AM. Taip pasiūlyta, nes viena pagrindinių AM funkcijų yra aplinkos apsaugos kontrolė, o ūkiniu miškų valdymu rūpintųsi ūkine veikla užsiimanti ministerija.

Ar tikrai verta keisti Lietuvos miškus valdančią ministeriją? O gal iš tiesų nėra gerai, kad šiuo metu miškus valdo AM ir ta pati ministerija atlieka kontrolės funkcijas?

Dr. Nerijus KUPSTAITIS, AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas: „Kažkada miškų sektorius priklausė Žemės ir miškų ūkio ministerijai. Bendra ministerija Lietuvoje gyvavo labai trumpai. Iki 1996 m. buvo atskira Miškų ūkio ministerija. Ji buvo panaikinta, ją prijungiant prie ŽŪM. Bendra ministerija gyvavo metus: kiek ilgiau nei iki 1997 m. Vėliau miškų sektorius buvo perduotas AM. Nuo tada jau daugiau nei 20 m. miškai priklauso AM.

Šį faktą vienareikšmiškai vertinti sudėtinga. Jei prie ŽŪM vėl būtų prijungti miškai, daugiau dėmesio būtų skiriama ūkinei veiklai, t. y. miškininkavimui kaip ir ūkininkavimui. Tačiau miškų prasmė ir vertė yra kita, jei juos, kaip veiklos objektą, lyginsime su ariamąja žeme, nes miškas neturi vien ūkinės vertės. Todėl miškų ūkį suprantame kaip trijų skirtingų aspektų derinį: gamtosauginį, ekonominį ir socialinį. Kai kalbame apie darnų miškų ūkį, galvojame apie visus šiuos tris aspektus ir jų derinimą. Kai miškai yra prie AM, pagrindiniu tampa gamtosauginis aspektas. Kai prie ŽŪM, labiau akcentuojamas ūkinis ar ekonominis aspektas. Taip galima įžvelgti, į kurią pusę bandoma nusverti miško svarbą. Žiūrint iš šiandienos pozicijų į mišką, kaip į klimato kaitos vis svarbesnį objektą, kuris prisideda prie klimato kaitos švelninimo, matome, kad miškai – pagrindinis gamtos turtas, kuris absorbuoja anglies dvideginį. Todėl juos reikia palikti prie AM, kuri laikosi klimato kaitos valdymo politikos. Žiūrint į ateities perspektyvas sakyčiau, kad miškų priskyrimas prie AM yra teisingesnis. Tai – mano nuomonė, o pasvarstymų gali būti įvairių.

Daugiau: http://valstietis.lt/naujienos/ukininku-zinios/ar-verta-keisti-miskus-valdancia-ministerija/