LMPF | Ką svarbu žinoti, kad darbuotojo atleidimas už pažeidimus netaptų diskriminacija (I dalis)
17310
post-template-default,single,single-post,postid-17310,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ką svarbu žinoti, kad darbuotojo atleidimas už pažeidimus netaptų diskriminacija (I dalis)

Ką svarbu žinoti, kad darbuotojo atleidimas už pažeidimus netaptų diskriminacija (I dalis)

Darbo kodekso 58 straipsnis numato galimybę darbuotoją atleisti darbdavio iniciatyva dėl sutartyje nustatytų pareigų pažeidimo. Tačiau ar visais atvejais darbuotojo atleidimas tokiu pagrindu laikomas pagrįstu ir nediskriminuojančiu darbuotojo, pavyzdžiui, dėl priklausymo profesinei sąjungai?

Šioje konsultacijoje pateikiame šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sampratą ir atvejus, kada atleidimas iš darbo laikomas proporcingu padarytam nusižengimui ir nešališku darbdavio sprendimu, bei kas žinotina tiek darbuotojui, tiek darbdaviui.

Atleidimas iš darbo turi būti proporcingas pažeidimui

Pagrindas nutraukti darbo sutartį pagal DK 58 str. yra arba a) vienkartinis šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas arba b) pakartotinis darbo pareigų pažeidimas, padarytas laikotarpiu per paskutinius dvylika mėnesių nuo paskutinio padaryto tokio paties darbo pareigų pažeidimo.

Darbo kodeksas pateikia gana išsamų, tačiau nebaigtinį sąrašą, kas gali būti laikoma šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu (neatvykimas į darbą visą dieną ar pamainą, pasirodymas neblaiviam, tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ir kt.). Vertinant, ar buvo padarytas tokio pobūdžio pažeidimas, turi būti atsižvelgiama į aplinkybių visumą: kokio pobūdžio gėriai pažeidžiami, kiek aiškiai įvardytos darbuotojo pareigos, kokio sunkumo padariniai kilo dėl pažeidimo, kokia nusistovėjusi pažeidimų praktika konkrečioje darbovietėje. Darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą laikotarpį jo nepateikia. Visais atvejais atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė.

Darbdavio sprendimą atleisti darbuotoją už šiurkštų darbo pažeidimą darbuotojas turi teisę skųsti darbo ginčų komisijai per vieną mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

Dilema dėl pakartotinio darbo pareigų pažeidimo sampratos

Kiek daugiau problemų kelia Darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas atleidimo pagrindas – per dvylika mėnesių pakartotinai padarytas toks pat darbo pareigų pažeidimas. Šiuo atveju padarytas pažeidimas turi būti ne toks sunkus, kad būtų galima jį pripažinti šiurkščiu, tačiau turi būti nustatytas pakartotinai, ir čia svarbu išsiaiškinti, kokį darbo pažeidimą galime laikyti „tokiu pačiu“. Darbo kodeksas šios sąvokos neatskleidžia.

Daugiau: http://pramprof.lt/index.php/news/645-ka-svarbu-zinoti-kad-darbuotojo-atleidimas-uz-pazeidimus-netaptu-diskriminacija-i-dalis