LMPF | I. Ruginienės kalba Lietuvos miškų administracijos 100-mečio minėjime Kėdainiuose
17141
post-template-default,single,single-post,postid-17141,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

I. Ruginienės kalba Lietuvos miškų administracijos 100-mečio minėjime Kėdainiuose

I. Ruginienės kalba Lietuvos miškų administracijos 100-mečio minėjime Kėdainiuose

 

 BRANGŪS MIŠKININKAI,

2019-09-21 d.,  trečią rugsėjo šeštadienį pažymime ne tik Jūsų profesinę šventę  – Miškininko dieną. Šiemet tai ir istorinė proga: nepriklausomos Lietuvos valstybinių miškų administravimo per urėdijas  (dabar VĮ VMU) 100 metų sukaktis.  Ši diena – puiki proga prisiminti ir padėkoti tiems, kurie subūrė  miškininkų – valstybininkų bendruomenę, kurie alsuoja meile savo kraštui, kurie jos vertybes, progresą ir grožį kūrė, kuria ir neabejokime – kurs – savo prasmingais darbais.

AČIŪ tiems,   kurie jau išėję Anapilin… Nuo šviesios atminties miškininkystės mokslų daktarų, profesorių iki  paprastų  miškininkų, kurių atsidavimas Lietuvos miškams šiandien ošia šimtamečiais ąžuolais ir pušynais.

AČIŪ tiems, kas prieškario Lietuvoje kūrė nepriklausomos Lietuvos valstybinių miškų valdymo sistemą per urėdijas ir ją tobulino. Ačiū tiems, kurie brangino ir tausojo miškus karo ir pokario metais, kai dažnam Tėvynę mylinčiam lietuviui miškas ne vieną vasarą ir žiemą buvo tapęs antraisiais namais.

AČIŪ tiems, kurie sovietmečio okupacijos metais saugojo Lietuvos miškus nuo masinio iškirtimo, diegė tvarios  ir subalansuotos  miškininkystės principus.

Šiandien puiki proga padėkoti šimtams miškininkų, kurie stovėjo Baltijos kelyje, dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje, Sausio 13 gynė LR Aukščiausiąją Tarybą,  stovėjo prie TV bokšto, budėjo prie radijo ir televizijos perdavimo stočių Sitkūnuose, Juragiuose,  tapo Lietuvos kariuomenės  savanoriais ir įmynė ryškias pėdas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kelyje. Šių istorinių įvykių posūkyje miškininkai buvo viena iš sąmoningiausių, labiausiai susitelkusių bendruomenių ir nepriklausomybės dvasios šauklių tolimiausiuose Lietuvos regionuose.

AČIŪ šviesios atminties atkurtos Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausybės miškų ūkio ministrui, mokslininkui, tautos šviesuoliui,   profesoriui  Vaidotui Antanaičiui, kuris Lietuvos valstybinius miškus ir miškininko profesiją Europoje  pakėlė iki  didžiausios pagarbos aukštumų.

AČIŪ Prezidentui Valdui Adamkui, kuris viename iš savo pranešimų yra pasakęs: ,,Būti tikru miškininku – tai ne tik darbas. Tai – pašaukimas. Kaip gydytojo, mokytojo, kunigo…“. Su didžiule pagarba jo ekselencija  kalbėjo apie miškininkų dinastijas, kuomet miškininkų tėvų, senelių, prosenelių kelią pasirinkdavo  jų vaikai, anūkai, provaikaičiai. Lai šios iškilios asmenybės žodžiai būna atkirtis miškininkus žeminantiems marginalams, kurie kelių kartų pasirinktą miškininko profesiją įvardija blogiu, nepotizmu, o regionuose dirbančius miškininkus laiko neišmanėliais, ribotų vadybinių sugebėjimų ar  nesąžiningais žmonėmis.

Prisidedu prie profesoriaus V. Antanaičio ir Prezidento V. Adamkaus minčių ir atsakingai sakau, kad miškininkų bendruomenė verta visuomenės pagarbos.  Esate mūsų tautos, mažųjų miestelių ir kaimų šviesuliai, darbštūs, aukštų kompetencijų ir sąžiningi žmonės. Tai byloja ir statistika: VĮ VMU, apjungusi  buvusias miškų urėdijas, yra viena iš pirmaujančių Lietuvos įmonių pagal darbuotojų skaičių su aukštuoju išsilavinimu.

AČIŪ didžiajai daliai buvusių miškų urėdų, kurių supratimas apie valstybinių įmonių socialinę atsakomybę buvo brandus, kvalifikuotas, valstybiškas ir orientuotas į darbuotojų gerovę, jų kvalifikacijos kėlimą, inovacijų ieškojimą, bendradarbiavimą su mokslo ir mokymo institucijomis, jaunaisiais miško bičiuliais, savivaldos bendruomenėmis. Kurie savo sąžiningu ir atsakingu darbu sukūrė regionuose europietiškas darbo vietas, suremontavo pastatus, aprūpino modernia technika, kuri ir šiandien  uždirba visas įmonės pajamas.  Ačiū jiems už suformuotus atsakingų, savo darbą mylinčių ir darbo valandų  neskaičiuojančių žmonių kolektyvus, kurie regionuose ant savo pečių  neša visą miškininkystės darbų naštą ir kuria  įmonės pridėtinę vertę.

Miškininkų bendruomenės šventė –  ne vieta kalbėti apie įmonės problemas. Tam turėsime darbinius susitikimus, kitą laiką.  Ačiū visiems, kurie nutarė švęsti susibūrę gausiame bendraminčių ir bendradarbių būryje.  Ačiū ir tiems, kurie šią iškilią progą pažymi tyliai namuose… Ačiū visiems miškininkams – profsąjungiečiams, kurie aukoja savo asmeninį laiką rengdami ir analizuodami įvairius teisės aktus, svarstydami ir derindami tvarkas, rengusiems įmonės kolektyvinę sutartį.  Aktyviausių profsąjungiečių  visuomeninio  darbo vaisiais šiandien naudojasi visos įmonės darbuotojai. Miškininkai  atlaikė visus valstybinių miškų reformos iššūkius, sugebėjo susitelkti, suburti savo resursus, prisiimti nesamų ar atleistų kolegų darbus,  atsakomybes, pareigas. Per paskutinių metų išbandymus tapote stipresni, atsakingesni, visus įtikinote, kad Jūsų galimybės beribės.

VĮ VMU 2019-2023 m. strategijoje deklaruojama, kad urėdija – atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą visuomenei, gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.   Šventės proga nuo visų LMPF asocijuotų ir miškininkus jungiančių profsąjungų  naujai susikūrusios įmonės administracijai  palinkėčiau,  kad VMU  iš tiesų ir kuo greičiau taptų socialinės atsakomybės gerosios praktikos pavyzdžiu Lietuvoje.

Mieli ir brangūs miškininkai: bičiuliai, draugai, tegul ir naujajame šimtmetyje Jūsų darbai būna patrauklūs ir originalūs. Tegul jie ir toliau būna unikalūs savo vertės kūrimu kito šimtmečio vaikams. Tegul jie atspindi ir padeda visiems suprasti, ką reiškia būti Žmogumi  iš didžiosios raidės.  Ir tebūna šis atspindys pašventintas nuoširdumu bei atsidavimu Lietuvos miškams.

Su šimtmečiu, su Jūsų profesine švente.