LMPF | DĖSIME PASTANGAS PATIKSLINTI VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMĄ
17121
post-template-default,single,single-post,postid-17121,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DĖSIME PASTANGAS PATIKSLINTI VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMĄ

DĖSIME PASTANGAS PATIKSLINTI VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMĄ

Praėjus dviems metams po Darbo kodekso įsigaliojimo, vis atsiranda ginčytinų situacijų. Vien jų – premijų įskaitymas ar neįskaitymas į vidutinį darbo užmokestį. Pirmą kartą Valstybinės miškų urėdijos istorijoje išmokėjus premijas darbuotojams, jas atlydėjo ir administracijos nurodymas premijų neįtraukti skaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Tai sukėlė darbuotojų nepasitenkinimą, kurie buvo įpratę, kad buvusiose miškų urėdijose premijos buvo įskaičiuojamos į vidutinį darbo užmokestį. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (toliau – LMPF) gavo VMU darbuotojų skundus, kad įmonės administracijos nurodymu premijos, skirtos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D-352 patvirtintos VMU 2018 m. pelno dalies, skiriamos darbuotojų premijoms ir kitiems socialiniams tikslams, pagrindu,  negali būti įskaitomos į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Kaip žinia, nuo vidutinio darbo užmokesčio priklauso apmokėjimas už atostogas, išeitinė išmoka, privalomos ligos pašalpos iš darbdavio lėšų, užmokestis esant komandiruotėse ir kai kurios socialinės  garantijos, numatytos įmonės kolektyvinėje sutartyje, tad darbuotojai patiria finansinių nuostolių.

Lietuvos Respublikos DK 139 str.  2 d., be kitų sudedamųjų, nustato, kad į darbo užmokesčio sąvoką įeina premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu, ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą. VMU regioninių padalinių vadovų potvarkiuose, kuriais skiriamos premijos, nurodoma, kad premijos skiriamos vadovaujantis VMU darbo užmokesčio sistemos aprašu, t. y. skyrimo pagrindas atitinka DK 139 str. 2 d. 5 punktą. Be to, premija   yra susieta su kiekvieno darbuotojo 2018 m. vieno mėnesio darbo užmokesčiu ir sudaro 0,59 jo dalį, t. y. mokama už atliktą darbą.

DK nenumato galimybės darbdaviui nustatyti, kokios išmokos yra įskaitomos ar neįskaitomos į vidutinį darbo užmokestį. Kad premija būtų neįskaitoma į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, t. y. atitiktų DK 139 str. 2 d. 6 punktą, ji turėtų būti skiriama darbdavio valia, nesant teisinės pareigos jį mokėti bei būti skiriama ne už atliktą darbą, o išskirtinai kaip individualus darbuotojo paskatinimas, pvz. už vagystės išaiškinimą, skęstančio išgelbėjimą ar panašiai.  Šiuo atveju, premijos yra skirtos visiems darbuotojams, jos susietos su darbuotojų atlyginimais 2018 metais, todėl, LMPF nuomone, privalo būti įskaitomos nustatant darbuotojų vidutinį darbo užmokestį. Dėl šios situacijos išaiškinimo LMPF kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę darbo inspekciją bei apie tai informavo VMU steigėją – Aplinkos ministeriją ir prašė ją įpareigoti VMU šias premijas įtraukti skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

Pasirašant VMU kolektyvinę sutartį, dar nebuvo parengta VMU darbo užmokesčio sistema. Kolektyvinėje sutartyje aptarti tik bendri šios sistemos principai. Aptariant vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą, darbuotojų premijų įtraukimas kolektyvinėje sutartyje nėra paminėtas, todėl Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė siūlys papildyti kolektyvinę sutartį, kad premijų, mokamų pagal darbo užmokesčio sistemą, įtraukimas į vidutinį darbo užmokestį būtų oficialiai įteisintas ir nekeltų teisinių kolizijų.

LMPF informacija