LMPF | Valstybinių miškų urėdija pernai uždirbo 55,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno. Ar tai atsilieps darbuotojams?
17015
post-template-default,single,single-post,postid-17015,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Valstybinių miškų urėdija pernai uždirbo 55,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno. Ar tai atsilieps darbuotojams?

Valstybinių miškų urėdija pernai uždirbo 55,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno. Ar tai atsilieps darbuotojams?

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika patvirtino VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuris rodo, jog pernai įmonė pasiekė rekordinį pelną. Valstybinių miškų urėdija praėjusiais metais uždirbo 55,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno ir į valstybės biudžetą pervedė 22,14 mln. eurų dividendų.
Atsižvelgiant į  2017 m., kai dar veikė 42 miškų urėdijos ir Generalinė miškų urėdija, pasiektą 30 mln. eurų normalizuotą pelną, Valstybinių miškų urėdijai 2018 m. metiniame pajamų ir išlaidų plane buvo iškeltas ambicingas tikslas pasiekti 40 mln. eurų. 2018 m. gautas 55,3 mln. eurų normalizuotas pelnas yra 38,3 proc. didesnis nei buvo numatyta.
Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad pagal šiuos rodiklius Valstybinių miškų urėdija yra viena pelningiausių šalyje veikiančių valstybės įmonių.
„Džiugu, kad dėl pasaulinių medienos kainų tendencijų Valstybinių miškų urėdija tapo pelningiausia valstybės įmone 2018 metais“, – sako K. Mažeika.
K. Mažeikai patvirtinus 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių metų pelno paskirstymą, Valstybinių miškų urėdija tą pačią dieną pervedė 22,14 mln. eurų dividendų į valstybės biudžetą.
Įmonė per 2018 m. į valstybės biudžetą pervedė 25,3 mln. eurų privalomųjų atsiskaitymų į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, 2,6 mln. eurų mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, taip pat atliko ekologinės ir socialinės veiklos, kurios vertė – 7,4 mln. eurų. Kartu su sumokėtais dividendais tai sudarė 57,44 mln. eurų.
„Džiaugiuosi, kad įvykdėme ir viršijome pagrindinius pirmųjų metų uždavinius – užtikrinome veiklos tęstinumą, pradėjome efektyviau valdyti valstybės turtą ir pagerinome įmonės veiklos rezultatus. Įtakos puikiems rezultatams turėjo ne tik penktadaliu padidėjusi žaliavinės medienos kaina, bet ir visų numatytų ruošos ir miškininkystės darbų įvykdymas bei kaštų taupymas“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
Valstybinių miškų urėdija per 2018 m. gavo 180 mln. eurų pajamų. Tai yra 10 proc. daugiau nei 2017-aisiais, kai pajamos sudarė beveik 164 mln. eurų, ir 2,4 proc. daugiau nei numatyta aplinkos ministro patvirtintame įmonės 2018 m. metiniame pajamų ir išlaidų plane.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos inf.

LMPF prierašas: 

Džiaugiantis  gerais veiklos, tame tarpe ir ekonominės, rezultatais, reikia prisiminti, kad jie pasiekti ne tik VMU administracijos, bet ir visų VMU padalinių darbuotojų dėka. Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė mano, kad būtų tikslinga ir socialiai teisinga už gerus veiklos rodiklius paskatinti visus VMU darbuotojus ir, vadovaujantis 2018 m. galiojusiomis darbo užmokesčio sistemomis ir kolektyvinėmis sutartimis, atsižvelgus į regioninio padalinio veiklos rezultatus,  jų darbuotojams skirti papildomas išmokas už 2018 metus.

Profesinių sąjungų jungtinei atstovybei taip pat kelia susirūpinimą  naujosios VMU Darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimas. Vadovaujantis jos aprašo 19 punktu, darbuotojui kintamoji darbo užmokesčio dalis skiriama tik tuo atveju, jeigu darbuotojas įvykdė ne mažiau, kaip 85 proc. jam nustatytų asmeninių tikslų ir rodiklių. Artėja į pabaigą pirmas 2019 metų pusmetis, tačiau darbuotojams asmeniniai tikslai nėra nustatyti, jie nežino asmeninių rodiklių užduočių. Tokia padėtis gali būti laikoma priežastimi nemokėti kintamosios darbo užmokesčio dalies už 2019 metus. Išvengiant šios situacijos Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė siūlo, vadovaujantis VMU Darbo užmokesčio sistemos aprašo 52 punktu atliekant Darbo užmokesčio sistemos veikimo vertinimą, supaprastinti kintamosios darbo užmokesčio  dalies nustatymą ir atsisakyti per daug sudėtingo ir daug pastangų reikalaujančio kiekvienam VMU darbuotojui asmeninių tikslų ir užduočių nustatymo.

LMPF informacija