LMPF | Darbuotojų atstovės „reabilituotos“
16869
post-template-default,single,single-post,postid-16869,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Darbuotojų atstovės „reabilituotos“

Darbuotojų atstovės „reabilituotos“

Praėjusių metų gruodžio mėnesį, VMU valdybai pradėjus aiškintis darbuotojų socialinius reikalus liečiančius klausimus (VMU kolektyvinės sutarties sutarimus bei darbo apmokėjimo sistemą), VMU administracijos iniciatyva darbuotojų atstovės VMU valdyboje Ina Bikuvienė (valdybos pirmininkė)  ir Asta Čepienė buvo verčiamos nusišalinti ir nedalyvauti posėdžiuose tuo metu, kai svarstomi darbuotojams aktualūs socialiniai ir darbo apmokėjimo klausimai. Užuominų, kad jos negali dalyvauti nei konsultacijose, nei derybose su VMU administracija būta ir anksčiau. Administracijos buvo teigiama, kad dalyvaudamos valdybos posėdžiuose bei konsultacijose svarstant tokius klausimus, jos pažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principus.

Natūraliai kilo klausimas, kaip tokiu atveju darbuotojų atstovėms atstovauti darbuotojus valdyboje, t y. atlikti tą misiją, kuriai jos buvo ir paskirtos. Abi valdybos narės raštu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, o LMPF, savo ruožtu, kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją su prašymais pateikti nuomonę, kaip nedalyvaujant posėdžiuose  tinkamai atstovauti jas delegavusius darbuotojus jiems svarbiais klausimais ir teisingai apsibrėžti veikimo valdyboje ribas.

Iš abiejų minėtų institucijų gauti atsakymai tvirtina, kad darbuotojų atstovių veikimas įmonės valdyboje svarstant bendrojo pobūdžio įmonės struktūros, pareigybių aprašymo, darbo apmokėjimo sistemos, darbuotojams taikytinos socialinės naudos klausimus, nesusijusius su išskirtinėmis valdybos narių – darbuotojų atstovių veiklos sąlygomis, nesudaro galimybės tai įvardyti kaip akivaizdų interesų konfliktą. Interesų konfliktas negali būti hipotetinis. Jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Darbo kodeksas taip pat nenumato draudimo dalyvauti darbuotojų atstovams sprendžiant darbuotojams aktualius klausimus, išskyrus, kai tai tiesiogiai liečia jų darbo vietas ar sukuria precedentą asmeninių poreikių tenkinimui.

Taigi iš VTEK ir VDI gauti atsakymai „reabilituoja“ atstoves VMU valdyboje. Jos teisėtai gali ir turi  dalyvauti VMU valdybos posėdžiuose. Klausimų kelia tik atsakymų iš VTEK gavimo „kriminalas“. Kelis kartus siųsti atsakymai iš VTEK elektroniniais laiškais niekaip nepasiekdavo paklausėjų – valdybos narių- tarnybinių e-paštų, o labai paprastai ir greitai atėjo į jų privačius e-paštus. Ką tai galėtų reikšti?

 

LMPF informacija