LMPF | Pasirašyta VMU kolektyvinė sutartis
16817
post-template-default,single,single-post,postid-16817,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Pasirašyta VMU kolektyvinė sutartis

Pasirašyta VMU kolektyvinė sutartis

Šiandien, gruodžio 27 d. VMU direktorius Marius Pulkauninkas ir VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pirmininkė Inga Ruginienė pasirašė VMU kolektyvinę sutartį. Sutarta, kad ji, po patvirtinimo darbuotojų atstovų konferencijoje, galios visiems VMU darbuotojams, išskyrus aukščiausius VMU vadovus – direktorių ir jo pavaduotojus.

Derybų procesas vyko gana sudėtingai. Kol pavyko pasiekti susitarimus,  kai kurie sutarties punktai buvo kelis kartus perrašomi, ieškant abi šalis tenkinančių formuluočių. Derybos – tai kompromiso ieškojimas tarp abiejų sutarties šalių, todėl suprantama, kad ne visas nuostatas, kurias siūlė Jungtinė atstovybė, derybų metu  pavyko įtraukti į kolektyvinę sutartį, net ir tas, kurios buvo buvusių miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse.

Kolektyvinėje sutartyje patikslintos darbo sutarties keitimo bei nutraukimo sąlygos, apmokėjimas už viršvalandžius ir didesnį darbo krūvį, darbuotojų sveikatos ir kritinių ligų atvejų draudimas, mokslo ir studijų atostogos. Sutartyje taip pat susitarta dėl tam tikrais atvejais darbuotojams skiriamų papildomų apmokamų atostogų dienų bei  išmokos dėl ypatingų asmeninių įvykių, tokių kaip vaiko gimimo ar artimo šeimos nario netektis.

Kolektyvinės sutarties priede numatytas metinis premijų fondas, skirtas skatinti darbuotojus už ypatingus rezultatus bei darbus. Taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdymo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų urėdijos praėjusių finansinių metų paskirstytiną pelną (nuostolį) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

Pasirašytoje kolektyvinėje sutartyje aptarti tik darbo apmokėjimo principai, todėl tolesnėse derybose atkakliai atstovausime darbuotojų interesus kuriant teisingą Valstybinių miškų urėdijos darbo užmokesčio sistemą, siekdami, kad darbuotojai realiai pajaustų valstybinių miškų valdymo reformos metu žadėtą atlyginimų didėjimą.

Pasirašyta kolektyvinė sutartis bus registruojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei išsiųsta VMU regioniniams padaliniams.

Jungtinės atstovybės informacija