LMPF | LMPF TARYBOS POSĖDIS
16758
post-template-default,single,single-post,postid-16758,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LMPF TARYBOS POSĖDIS

LMPF TARYBOS POSĖDIS

Lapkričio 23 d. įvyko LMPF Tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta keletas svarbių klausimų. LMPF pirmininkė Inga Ruginienė Tarybos narius informavo apie tai, kaip vyksta Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės  derybos  su Valstybinių miškų urėdijos administracija dėl kolektyvinės sutarties, pristatė Jungtinei atstovybei pateiktą darbo apmokėjimo sistemos projektą. Kadangi tai dar tik teorinis variantas, jame  nėra jokių skaičių, spręsti apie darbuotojų atlyginimų pokyčius, įvedus naują darbo užmokesčio sistemą, dar nėra galimybių. Tarybos nariai įpareigojo Jungtinę atstovybę kolektyvinėse derybose siekti  maksimaliai palankiausio rezultato. Apie kolektyvinių derybų eigą Tarybos nariai įsipareigojo informuoti savo organizacijų profesinių sąjungų narius.

Taryboje taip pat aptartas klausimas dėl profesinės sąjungos nario mokesčio dydžio keičiantis mokesčių sistemai. Nustačius, kad socialinio draudimo mokesčio dalis, kurią už darbuotoją mokėjo darbdavys, nuo 2019-01-01 bus priskaičiuojama prie darbuotojo darbo užmokesčio,  formaliai jis padidės. Nuo šios sumos skaičiuojant 1 proc. nario mokesčio, jis profesinės sąjungos nariams išaugtų. Nutarta profesinės sąjungos nario mokestį sumažinti iki 0,8 proc. nuo profesinės sąjungos nariui priskaičiuotos atlyginimo sumos.

Dar kartą tartasi dėl profesinių sąjungų jungimosi procedūrų. Kadangi 36 profesinių sąjungų susijungimo procedūra yra labai sudėtinga, reikalauja vieningų veiksmų,  nutarta pirmame etape profesinėms sąjungoms susijungti pagal VMU struktūrinius padalinius, toliau savo veiksmus koordinuojant per sudarytą profesinių sąjungų jungtinę atstovybę. Neatsisakyta  galimybės ateityje susijungti į vieną didelę profesinę sąjungą.

2019 m. sukanka 100 metų, kai susikūrė LMPF pirmtakė – profsąjunga, kuri per laiką išsivystė iki dabartinės Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų  federacijos. Nutarta paminėti šį jubiliejų 2019 m. gegužės 19 d. oficialiu renginiu, skirtu profesinių sąjungų nariams bei miškininkų ir medienos apdirbėjų bendruomenei. Detalesnę renginio programą pavesta paruošti LMPF valdybai.

Vadovaujantis LMPF įstatais, kitais metais turi įvykti  LMPF  IX suvažiavimas, kurio metu turi būti renkami LMPF  valdymo organai. Nutarta suvažiavimą pravesti 2019 m. spalio mėn. Konkretesnė data ir darbotvarkė, LMPF valdybai parinkus suvažiavimo pravedimo vietą, bus patvirtinta vėliau.

Aptarta situacija dėl BOA projekto vykdymo. Išėjus iš darbo BOA organizatoriui, Šiaurės šalių partneriai sustabdė projekto finansavimą, tačiau, įdarbinus naują organizatorių, finansavimas būtų tęsiamas. Nutarta ieškoti tinkamo kandidato į BOA organizatoriaus pareigas.

LMPF informacija