LMPF | Dabar kamuolys – VMU vadovybės rankose
16730
post-template-default,single,single-post,postid-16730,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Dabar kamuolys – VMU vadovybės rankose

Dabar kamuolys – VMU vadovybės rankose

Gegužės mėn. VMU darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė (toliau – Jungtinė atstovybė) kreipėsi į VMU direktorių su iniciatyva pradėti kolektyvines derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties sudarymo,  pateikė šios sutarties preliminarų lūkesčių projektą bei kolektyvinėms deryboms delegavo jungtinės atstovybės narius. Savo ruožtu, VMU direktorius kolektyvinėms deryboms paskyrė darbdavio atstovus. Jų grupės vadovu paskirtas direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams Dovydas Čirvinskas.

Įvyko du derybinių grupių susitikimai. Jų metu buvo suderinta derybų eiga ir sutarta kolektyvinę sutartį  pasirašyti bei užregistruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ne vėliau, kaip  gruodžio mėnesį, kad ji įsigaliotų nuo 2019 metų pradžios. Prasidėjus deryboms, prie Jungtinės atstovybės prisijungė ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga, turinti savo narių VMU Kaišiadorių regioniniame padalinyje. Jungtinės atstovybės pateiktas sutarties lūkesčių projektas buvo gana didelės apimties. Sutarta, kad sutartyje būtų kuo mažiau iš Darbo kodekso perrašytų nuostatų, o  joje, kaip tik,  būtų fiksuojamos tos nuostatos, kurios nustato visų VMU darbuotojų kategorijų darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, darbų saugos ir sveikatos, socialinių garantijų aukštesnį lygį, nei numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Esame dėkingi advokatų kontoros GLIMSTEDT darbuotojoms, kurios susistemino  bei „išvalė“ kolektyvinės sutarties projektą nuo tiek Darbo kodekse, tiek kolektyvinės sutarties projekte besidubliuojančių nuostatų.

Prasidėjus informavimo-konsultavimo procedūroms dėl VMU regioninių padalinių struktūros  bei VMU administracijai  užsiėmus naujos padalinių struktūros formavimu, kolektyvinių derybų reikalai buvo šiek tiek atidėti. Jungtinė atstovybė tą laiką panaudojo tolesniam kolektyvinės sutarties projekto tobulinimui. Atsižvelgus į iš regioninių padalinių gautas pastabas bei pasidomėjus paskutiniu metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje registruotų kolektyvinių sutarčių „madomis“, Jungtinė atstovybė  kolektyvinės sutarties projektą papildė kai kuriomis naujomis nuostatomis. Spalio 12 dieną įvykusiame LMPF valdybos ir jungtinės atstovybės bendrame posėdyje pritarta papildytam kolektyvinės sutarties projekto variantui ir nutarta jį pateikti tolesnėms deryboms.

Darbo kodeksas numato, kad viena iš privalomų kolektyvinės sutarties dalių yra darbo apmokėjimo sistema. Pagal turimą informaciją, ją ruošia VMU administracijos pasamdyta įmonė. Deja, kaip ši sistema atrodys, Jungtinė atstovybė informacijos dar neturi. Darbo apmokėjimo sistema turės būti patvirtinta kartu su kolektyvine sutartimi, todėl manome, kad nekiltų principinių nesutarimų, Jungtinė atstovybė jau kūrimo eigoje turėtų žinoti apie pačius sistemos principus, atlyginimų kategorijų ar lygių skaičių, kategorijų atlyginimų dydžius, jų skirtumus tarp kategorijų  ir t.t., siekiant išvengti šiuolaikinės Lietuvos esminės problemos – pernelyg didelių atlyginimų skirtumų tarp atskirų darbuotojų kategorijų, ypač išskiriant vadovaujančius. Ta problema labai ryški buvo buvusiose miškų urėdijose, panašu, kad ji bus aktuali ir dabar. Darbuotojams darbo užmokestis yra svarbiausias dalykas,  keliantis nemažai aistrų ir vykdant VMU padalinių struktūros pertvarką. Pažadai, kad atlyginimų skirtumai tarp tą patį darbą dirbančių mažės, kol kas neatsispindi siūlomose pasirašyti darbo sutartyse, kuriose fiksuojamas tik gautas pagrindinis atlyginimas, nors pasiūlymuose keisti darbo sąlygas buvo įrašyti ir gaunami atlyginimų priedai, juo labiau, kad sujungus padalinius, kad ir liekant tose pačiose pareigose, darbų apimtys didėja. Tai gali tapti pagrindu darbo ginčams. Tikimės, kad iki jų neprieisime ir šią problemą išspręs naujoji teisinga darbo apmokėjimo sistema, kurią pavyks įvesti nuo 2019 metų pradžios.

Jungtinės atstovybės pateiktas kolektyvinės sutarties projektas yra gana progresyvus, paremtas naujausių registruotų kolektyvinių sutarčių pavyzdžiais, numatantis darbuotojams nemažai geresnių socialinių garantijų, darbo ir poilsio, darbų saugos ir sveikatos, mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų sąlygų, negu tai numatyta Darbo kodekse ar kituose teisės aktuose. Dabar  viskas priklauso nuo  VMU derybininkų geranoriškumo, sutarimo ir pasiūlytos derybų spartos. Girdint, kad VMU vienas iš tikslų yra tapti socialiai atsakinga įmone, tikimės, kad kolektyvinės derybos bus sėkmingos,  pasirašyta kolektyvinė sutartis tenkins daugumos VMU darbuotojų lūkesčius, skatins jų lojalumą darbovietei ir gerus tarpusavio santykius, o tai nulems ir sėkmingus įmonės veiklos rezultatus. Taigi, kamuolys dabar administracijos atstovų rankose…

 

Juozas Ūsas

JA narys