LMPF | EP Užimtumo komitete – palankūs postūmiai darbuotojams
16710
post-template-default,single,single-post,postid-16710,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

EP Užimtumo komitete – palankūs postūmiai darbuotojams

EP Užimtumo komitete – palankūs postūmiai darbuotojams

Geros žinios iš Europos Parlamento Užimtumo komiteto: praėjusią savaitę komiteto nariai, balsuodami dėl Skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų direktyvos, pritarė nemažai punktų, gerinančių darbuotojų – ypač neturinčių stabilių darbo sąlygų – padėtį.

Dabar laukiama balsavimo Europos parlamente ir tikimasi, kad bus patvirtinta EP Užimtumo komiteto pozicija. Balsavimas turėtų įvykti jau šią savaitę.

Taigi, kam pritarta EP Užimtumo komitete?

 • Direktyva apimtų ir asmenis, dirbančius pagal nulio ar mažai darbo valandų sutartis, bei laisvai samdomus darbuotojus (vadinamuosius „frylancerius“);
 • Esminė informacija darbuotojui dėl įdarbinimo santykių privalėtų būti pateikiama pirmąją darbo dieną;
 • Darbaviai būtų įpareigoti darbuotojui pateikti profesinių sąjungų atstovo kontaktinę informaciją;
 • ES valstybių darbdaviai nebegalėtų iš darbuotojų reikalauti padengti jų apmokymo darbui išlaidų; taip pat pagal Direktyvą darbuotojams turėtų būti mokamas atlyginimas, kol šie yra apmokomi (tai turėtų užbaigti neapmokamų bandomųjų laikotarpių praktiką);
 • ES šalims narėms būtų apribota darbuotojams skiriamo bandomojo laikotarpio trukmė: jis galėtų trukti iki 25 proc. sutartyje numatyto darbo laikotarpio arba iki šešių mėnesių – žiūrint kuris variantas trumpesnis (išskyrus išimtines aplinkybes);
 • Būtų užtikrintas vienodas atlygis ir darbo sąlygos (taip pat ir socialinė apsauga), nepaisant darbuotojų darbo santykių tipo;
 • Būtų užtikrinta komandiruojamų darbuotojų teisė gauti informaciją dėl atlyginimo prieš jiems paliekant gyvenamą šalį;
 • Būtų uždrausta darbdavių praktika neleisti darbuotojams įsidarbinti ir kitose darbovietėse (išskyrus dėl išimtinių aplinkybių ir privalomai pasikonsultavus su socialiniais partneriais);
 • ES šalys narės būtų skatinamos uždrausti nulio valandų darbo sutartis;
 • Nereguliariomis valandomis dirbantiems darbuotojams būtų suteikta teisė gauti jiems priklausantį apmokėjimą, jei jų pamaina atšaukiama protingai iš anksto neįspėjus;
 • Būtų laikoma, kad, praėjus šešių mėnesių darbo laikotarpiui, darbuotojas toliau dirbs mažiausiai 75 proc. valandų palyginti, kiek dirbo per ankstesnįjį pusmetį;
 • Iš ES šalių narių būtų reikalaujama ginti darbuotojus (ir profesinių sąjungų atstovus), prašančius daugiau ar kitokių darbo valandų, nuo darbdavio neigiamų veiksmų jų atžvilgiu;
 • Iš darbdavių būtų teisiškai reikalaujama darbuotojams, reikalaujantiems daugiau ar lankstesnių darbo valandų, pateikti pagrįstą atsakymą per protingą laiką;
 • Užtikrinti teisę į grąžinimą į darbą, jei darbuotojas atleistas dėl naudojimosi Direktyvoje numatytomis teisėmis;
 • ES šalys narės turėtų įtraukti socialinius partnerius įgyvendinant Direktyvą;
 • Iš ES šalių narių būtų reikalaujama nustatyti veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas (įskaitant ir kompensacijas), jei būtų vengiama laikytis Direktyvos nuostatų;
 • ES šalys narys privalėtų užtikrinti, kad profesinės sąjungos gali priimti darbuotojų skundus.

Ar šie EP Užimtumo komitete priimti teigiami pokyčiai taps realybe, greitai nuspręs balsavimas EP. Europos profesinės sąjungos stipriai palaiko EP Užimtumo komiteto sprendimą ir ragina EP narius pritarti darbuotojams palankiems pokyčiams.

Parengė Vaiva Sepetkaitė

LPSK informacija