LMPF | KONSULTACIJOS DĖL VMU PADALINIŲ STRUKTŪROS
16636
post-template-default,single,single-post,postid-16636,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

KONSULTACIJOS DĖL VMU PADALINIŲ STRUKTŪROS

KONSULTACIJOS DĖL VMU PADALINIŲ STRUKTŪROS

Rugpjūčio 16 d. baigtos VMU ir Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės konsultacijos dėl pareigybių ir etatų skaičiaus VMU regioniniuose padaliniuose. Taip pat  buvo suderinta atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir regioninių padalinių specialistų pareigybių aprašymai bei naujų darbo sutarčių projektai. Konsultacijų metu jungtinė atstovybė dalinosi gaunama informacija su susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis bei VMU regioniniais padaliniais. Iš padalinių gauti atsiliepimai bei apibendrinti siūlymai  buvo teikiami VMU administracijai. Tiek VMU centrinė administracija, tiek Jungtinė atstovybė siekė, kad sprendimai tenkintų abi šalis.

Pagrindinis jungtinės atstovybės tikslas buvo išsaugoti kuo daugiau darbo vietų regioniniuose padaliniuose. Pradiniuose VMU administracijos siūlymuose juose buvo numatyta 1588 specialistų etatai. Po konsultacijų suderintas 1624 etatų skaičius. Daugiausia aistrų sukėlė gana žymus eigulių skaičiaus sumažinimas. To priežastis – medienos ruošos veiklos girininkijose atskyrimas, medienos meistrų skaičiaus nuo 73 padidinimas iki 237 ir 336 girininkų pavaduotojų etatų išsaugojimas, nors buvo planuota tik  244. Žvelgiant į bendrus skaičius, atrodytų darbuotojų dar ir trūks, tačiau vertinant situaciją atskiruose padaliniuose, ji žymiai sudėtingesnė. Daliai darbuotojų bus siūloma persikelti į gretimus padalinius.

Jungtinės atstovybės siūlymu sušvelnėjo  griežtas pirminis darbo sutarties projekto variantas. Iš jo išnyko punktas, įpareigojantis darbuotoją informuoti apie jo priklausymą profesinei sąjungai, sutrumpėjo ir tapo konkretesnis punktas dėl paslapčių saugojimo, nuo numatytų šešių iki  vieno atlyginimo dydžio sumažėjo bauda už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Jungtinė atstovybė, apibendrinusi iš regioninių padalinių darbuotojų gautas pastabas, pateikė  siūlymų  specialistų  pareigybių aprašymams, tarp jų ir sumažinant kvalifikacinius reikalavimus. Su dauguma šių siūlymų administracija sutiko.

Informavimo-konsultavimo procedūros baigtos pasirašant susitarimą dėl priemonių, švelninančių VMU regioninių padalinių struktūros keitimo pasekmes darbuotojams. Sutarta, kad visiems atleidžiamiems darbuotojams taikomas keturių mėnesių įspėjimo terminas. Jo metu darbuotojui suteikiama ne mažiau 15 proc. darbo laiko naujo darbo paieškoms, paliekant visą darbo užmokestį. Dėl struktūros pertvarkos, esant būtinumui darbuotojams kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, VMU kompensuos su tuo susijusias išlaidas. Darbuotojams, dirbantiems atitinkamose pareigose, bet neturintiems pareigybės aprašyme nustatytos kvalifikacijos, nustatytas iki 3 metų laikotarpis reikiamam išsilavinimui įgyti, tad praktiškai struktūros keitimo momentui kvalifikacijos problema išnyksta. Sutarta, kad atleidžiant darbuotojus dėl struktūros pertvarkos, vienodai atitinkant vertinimo kriterijus, pirmenybė pasilikti teikiama profesinės sąjungos nariams.

LMPF informacija