LMPF | Miško rangovai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos atstovais
16611
post-template-default,single,single-post,postid-16611,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Miško rangovai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos atstovais

Miško rangovai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos atstovais

Lietuvos miško darbų rangovų asociacijos nariai rugpjūčio 1 d. Valstybinių miškų urėdijoje (VMU) diskutavo su jos vadovų ir specialistų atstovais dėl medienos ruošos ir kitų darbų konkursų sąlygų. Urėdija susitikime leido dalyvauti trims asociacijos nariams.

Dėl rangovų darbų miške problemų yra susikaupę gana daug, jos kelia nežinią ir dėl panaikintų urėdijų bei dar neužbaigtos valstybinių miškų valdymo reformos. Šiuo metu maždaug pusė konkursų yra atskirai ūkiniams ir vien miško ruošos darbams. Ar visi VMU padaliniai bus įpareigoti  vykdyti tokius atskirus konkursus – nenuspręsta.

Vis dėlto jau nutarta, kad medienos ruošos konkurso objektas bus urėdijos regioninis padalinys. Rangovai turės siūlyti tris įkainius: kirtimui ir medienos ištraukimui už vieną kietmetrį (ktm) bei paruošiamiesiems baigiamiesiems darbams už vieną ha. Įkainių  “lubų” nebus, tačiau bendra VMU regioninio padalinio sąmata negalės būti viršijama. Kitaip tariant, “lubos “ išlieka, tik kitaip “įpakuotos”.

Kirtimams numatyta siūlyti plynų kirtimų įkainį, o rinktiniams kirtimams taikyti koeficientą 1,2,  retinimams – 2,0.  Medienos ištraukimo įkainis vienas ir vienodas bet kokiam ištraukimo atstumui. Dėl ploto įkainio indeksavimo pasiūlymų dar nėra.  VMU atstovų teigimu, į jokius kitus kriterijus nebus atsižvelgta. Pavyzdžiui, jei darbų sąlygos pasunkės dėl meteriologinių aplinkybių – tai rangovo problema.

Miško darbų sutartys būtų ilgalaikės, todėl lieka atviras klausimas dėl kainų keitimo.

“Mes pasiūlėme, kad kainos būtų peržiūrimos pasikeitus degalų kainoms, darbo užmokesčiui ir mokesčiams. Konkrečių formulių dėl to dar nėra. Taip pat siūlėme, kad būtų galimybė iš anksto  susipažinti su biržėmis ir gamybos grafiku. Su tuo VMU sutiko”,- sakė Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkas Vidmantas Jusas.

VMU direktoriaus pavaduotojas Valdas Kaubrė patvirtino, kad ir toliau urėdija savo medkirtėmis ir medvežėmis kirs bei išveš medieną iš geriausių biržių. Tad rangovams  ir vėl bus skiriamos prasčiausios.

Dėl ūkinių darbų VMU yra nutarusi, kad suvienodins darbų sąrašą. Konkretų technologinį darbų aprašymą parengs urėdijos padaliniai pagal vietos sąlygas. Objektas bus girininkija. Ši sutartis bus sudaroma metams su galimybe pratęsti dar dviejiems. Įkainių “lubų” nebus, tačiau nebus galima viršyti bendros girininkijai nustatytos sumos.

VMU  baiminasi, kad pasirašius sutartis atlikti darbus konkrečios girininijos ribose, nebus galimybės rangovui juos vykdyti  kitoje girininkijoje, jei ten dirbantis rangovas jų nespės padaryti.  Mes paaiškinome, kad paprastai rangovai persamdo vienas kitą.

Mes siūlėme, kad konkurso metu būtų galimybė susipažinti su visų darbų konkrečia vieta ir darbų vykdymo ketvirtiniais grafikais, bet palaikymo nesulaukėme.

Naują tvarką norima taikyti jau rudeniniams konkursams

Planuojama, kad nauja rangos darbų konkursų tvarka bus taikoma jau šio rudens konkursams.  Džiugina, kad pagaliau imtasi seniai žadėtų  konkrečių darbų keičiant ir suvienodinant konkursų sąlygas. Jei bus ryžtasi atskirti medienos ruošą nuo kitų darbų ir jei rangovai nebus verčiami rinkti šiukšles ar valyti inkilus, tai gerai. Jei ūkinių darbų objektas bus girininkija ir bus galimybė susipažinti su konkrečiais objektais iki pateikiant pasiūlymus, tai ir skirtingi įkainiai dėl sąlygų nebus reikalingi, nes visus darbus padarys vienas rangovas, t. y.  ir lengvesnius, ir sunkesnius. Iš principo galima siūlyti vieną užmokesčio sumą, už kurią sutariama atlikti numatytus konkrečius darbus. Tai įneš skaidrumo.

Vis dėlto  rangovų finansinė padėtis nuo to nepagerės, nes girininkijai skirtų pinigų suma nesikeis –  ji nustatyta ir negalės būti viršyta. Reiškia, konkursuose tikrų kainų, kokios vyrauja privačiuose miškuose, nebus ir toliau.

Teigiama, jei  iki medienos ruošos pasiūlymo pateikimo bus galima susipažinti su biržėmis. VMU medienos ruošos skyriaus vedėjas Vigantas Kraujalis susitikime nudžiugino, kad siekiama tokios tvarkos, kuri garantuotų rangovui maždaug vienodą uždarbį, kur jis bedirbtų, tačiau pasiūlyti koeficientai to neužtikrina. Pavyzdžiui, retinimo kirtimuose darbo ir medžiagų sąnaudos yra iki 5 kartų didesnės  nei plynuose. Be to, pati klasifikacija patogi planavimui ir apskaitai, bet per mažai atsižvelgia į konkrečias sąlygas. Plynas kirtimas pušynuose ir lapuotynuose taip pat skiriasi.

Nesuprantama, kodėl dėl gamtinių sąlygų ištraukimo atstumams padidėjus kelis kartus  ir ištraukimo sąlygoms pablogėjus, kaip buvo pernai rudenį, VMU neturi patirti jokių papildomų išlaidų, o padidėjusi savikaina būtų vien rangovo problema. Siūlant konkurso įkainius būtų logiška planuojamas vidutines kainas  padidinti 20 proc.,  kad būtų iš ko dengti galimus nuostolius. Tačiau to nebus galima padaryti, nes “lubos”  bus uždėtos, tik kitoje vietoje.

Apibendrinant susitikimą galima konstatuoti:  skaidrumas padidės, rangovų finansinė padėtis nepagerės, žmonės iš miškų toliau bėgs.

Vidmantas Jusas, Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkas