LMPF | VALDYBOJE – IR DARBUOTOJŲ ATSTOVĖS
16562
post-template-default,single,single-post,postid-16562,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

VALDYBOJE – IR DARBUOTOJŲ ATSTOVĖS

VALDYBOJE – IR DARBUOTOJŲ ATSTOVĖS

Ruošiantis miškų urėdijų reformai praėjusių metų pabaigoje,  tikėtasi, kad daug reikalų išspręs suformuota Valstybinių miškų urėdijos valdyba. Kaip šiai valdybai sekasi vykdyti jos funkcijas, pasakoja darbuotojų atstovė valdyboje, valdybos pirmininkė Ina Bikuvienė.

Tuometinio valstybinio miškotvarkos instituto valdyba, vėliau tapusi Valstybinės miškų urėdijos valdyba, buvo suformuota 2017 m. gruodžio 8 d. Po kelių narių pasikeitimo, dabartinę valdybą sudaro 4 nepriklausomi nariai – Alditas Saulius, Mantas Šukevičius, Gediminas Jasinevičius ir Marius Normantas Dvareckas, steigėjo (Aplinkos ministerijos) atstovė Agnė Jakštienė bei dvi VMU darbuotojų atstovės – Asta Čepienė ir I.Bikuvienė. Atsistatydinus pirmajam valdybos pirmininkui G. Jasinevičiui, kurį laiką ėjau laikinosios pirmininkės pareigas. Tikrąja pirmininke esu išrinkta birželio 1 dieną.

Valdybos nariai veikia pagal patvirtintą reglamentą ir pagal įmonės įstatus: nustato įmonės struktūrą, teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, nustato įmonės veiklos rodiklius, priima sprendimus dėl įmonės filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo, iš anksto pritaria įmonės pirkimų sandoriams dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo, kurių kiekvieno vertė didesnė kaip 100 000 Eur, išskyrus, kai prekės ir paslaugos perkamos iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, atlieka kitas valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Visais svarstytinais klausimais įmonė valdybos nariams pateikia reikalingą informaciją, likus ne mažiau kaip trims dienoms iki rengiamo valdybos posėdžio. Posėdžiai vyksta tiek įmonės centriniame padalinyje, tiek regionuose – taip stengiamasi susipažinti su įmonės veikla iš vidaus. Iki š.m. birželio 15 dienos įvyko 11 valdybos posėdžių. Tiek valdybos nariai, tiek įmonė gali inicijuoti svarbių klausimų svarstymą bei pateikti visą medžiagą, reikalingą sprendimams priimti. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas turi daugiau pareigų ir atsakomybių – tai posėdžių šaukimas, darbotvarkės parengimas, darbo organizavimas, pirmininkavimas posėdžiams, komunikacijos tarp steigėjo, įmonės ir valdybos narių užtikrinimas ir pan. Balsavimo metu visi nariai turi po vieną balsą.

Nuo pat valdybos darbo pradžios teko atlaikyti nemenką susidomėjimą valdybos veikla ir jos nariais. Valdybos nariai savo iniciatyva vyko į padalinius susitikti su darbuotojais, įvertinti padalinių turimą potencialą, susipažinti su situacija ir kt. Buvo aplankyti Trakų, Marijampolės, Veisiejų, Valkininkų, Druskininkų regioniniai padaliniai. Valdybos nariai pasižymi aukšta kompetencija ir puikiai supranta sprendimų svarbą, todėl visiems posėdžiams rengiasi labai atsakingai ir nė vienas klausimas nebuvo priimtas jo neišanalizavus. Kai kada tekdavo netgi nukelti sprendimo priėmimą į kitą posėdį tam, kad sprendimas būtų maksimaliai naudingas tiek įmonei, tiek joje dirbantiems žmonėms. Skirtingų sričių valdybos narių  kompetencijos suteikia galimybę priimamus sprendimus išanalizuoti įvairiais pjūviais – tiek ekonomine-finansine, tiek teisine, tiek socialine prasme.

Su A. Čepiene atstovaudamos darbuotojus, dalyvaujame sprendžiant visus valdyboje svarstomus klausimus. Dažnai tenka paaiškinti kai kuriuos aspektus, kurie dėl miškininkystės veiklos specifikos kartais nėra visiškai aiškūs kitiems valdybos nariams. Pagrindinė mūsų su Asta funkcija yra darbuotojų teisių atstovavimas ir socialinio dialogo tarp darbuotojų ir darbdavio užtikrinimas. Svarstant darbuotojams aktualius klausimus, stebime, kad nebūtų pažeistos jų teisės ir teisėti lūkesčiai. Visi tiesiogiai darbuotojus liečiantys sprendimai – struktūros pokyčiai, darbo apmokėjimas, pareiginiai nuostatai, socialiniai reikalai nebūna vienašališkai patvirtinami valdyboje. Šie klausimai išnagrinėjami posėdyje ir toliau nukreipiami derinimui su jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Po suderinimo grįžtama į valdybą galutinio sprendimo priėmimui ir tik tuomet įmonė įgyja teisę atlikti procedūrinius veiksmus.

Daugiau informacijos apie valdybos narius ir jų veiklą galima rasti VMU tinklapyje, adresu: http://www.vivmu.lt/lt/valdyba/.

LMPF informacija