LMPF | Valstybinių miškų urėdija vidinio patikrinimo medžiagą perduoda teisėsaugai
16543
post-template-default,single,single-post,postid-16543,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Valstybinių miškų urėdija vidinio patikrinimo medžiagą perduoda teisėsaugai

Valstybinių miškų urėdija vidinio patikrinimo medžiagą perduoda teisėsaugai

VĮ Valstybinių miškų urėdija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ištirtų galimai nusikalstamą veiką Alytaus regioniniame padalinyje, kuriame fiksuota visa eilė pažeidimų. Kai kurie iš fiksuotų neatitikimų leidžia įtarti tyčinius ar apgaulingus veiksmus pajamuojant medieną, nustatant kertamų medžių tūrį bei rūšį, pajamuojant nukirstą produkciją ir tvarkant medienos apskaitą.

“Negaliu atsistebėti, kad įprotis gyventi valstybės sąskaita yra stipresnis už sveiką nuovoką. Laukia nemažas darbas atkurti miškininko profesijos prestižą”, – pabrėžia aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Įtarimai dėl galimai nusikalstamos veiklos Valstybinių miškų urėdijos Alytaus regioniniame padalinyje kilo gavus pranešimą apie galimai nesąžiningą medienos ruošos apskaitą padalinyje. 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus padalinio sandėlių inventorizaciją ir nustačius reikšmingus neatitikimus tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių, gegužės 29 d. – birželio 15 d. atliktas išsamus vidinis patikrinimas, kurio metu Dušnionių, Dzirmiškių, Kalesnykų, Punios ir Sudvajų girininkijose medienos sandėliuose atlikta neplaninė inventorizacija, tikrinta, kaip vykdoma medienos apskaita ir kaip laikomasi veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

Patikrinimo metu fiksuota visa eilė pažeidimų. Nustatyta, kad Alytaus padalinyje buvo smarkiai viršyta 2017 metų miško kirtimų norma; pagamintos medienos kiekis ir rūšys ženkliai skiriasi lyginant su iškirstos medienos kiekiais ir rūšimis; organizuojant priešgaisrinę miškų apsaugą gaisrams kilti palankiu laikotarpiu 2018 metais padalinyje nebuvo sudaryta priešgaisrinio budėjimo komanda.

Nustatytų neatitikimų priežastys galėjo būti ir apgaulingas medienos apskaitos tvarkymas, ir elementarus neūkiškumas ar aplaidumas. Bet kuriuo atveju dėl šių neatitikimų valstybė galėjo patirti nuostolių.

„Valstybinių miškų urėdijoje nebus taikstomasi su jokia neteisėta veikla. Įmonė patikėjimo teise valdo didžiulį valstybės turtą – Lietuvos miškus. Esame atsakingi, kad šis turtas būtų valdomas tvariai ir sąžiningai. Kaip vadovas imsiuosi visų teisėtų ir reikiamų priemonių, kad įmonės veikla būtų vykdoma skaidriai ir atsakingai. Ir toliau reaguosime į kiekvieną pranešimą apie galimai nesąžiningą veiklą“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

AM informacija