LMPF | Valstybinių miškų urėdija didina darbo užmokestį pusei tūkstančio specialistų
16526
post-template-default,single,single-post,postid-16526,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Valstybinių miškų urėdija didina darbo užmokestį pusei tūkstančio specialistų

Valstybinių miškų urėdija didina darbo užmokestį pusei tūkstančio specialistų

VĮ Valstybinių miškų urėdija nuo š. m. birželio didina darbo užmokestį beveik pusei tūkstančio specialistų, kurie iki šiol, lyginant su tokį patį ar panašų darbą kituose regionuose dirbusiais darbuotojais, gaudavo gerokai mažesnį užmokestį.
„Apjungus regionines urėdijas į vieną organizaciją pamatėme, kad paveldėjome 42 skirtingas darbo užmokesčio sistemas. Kai kurių skirtinguose regioniniuose padaliniuose tas pačias funkcijas atliekančių darbuotojų algos skyrėsi du kartus. Priėmėme sprendimą nuo birželio didinti algas tiems miške dirbantiems specialistams, kurie gaudavo mažiausią atlyginimą“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
Iki valstybinių miškų sistemos reformos kiekviena urėdija darbo užmokesčius nusistatydavo individualiai. Apjungus jas į vieną struktūrą susidarė tokia situacija, kad skirtinguose regioniniuose padaliniuose dirbantys specialistai už tą patį darbą gauna skirtingą darbo užmokestį. Iki 2018 metų pabaigos ketinama parengti atlygio sistemą, kuri reglamentuos visų organizacijos darbuotojų darbo užmokestį.
„Bendros Valstybinių miškų urėdijos atlygio politikos parengimas ir atlygio sistemos sukūrimas yra vienas iš prioritetinių mūsų darbų. Vis tik puikiai žinome, kad šis darbas pareikalaus bent kelių mėnesių. O atkurti vidinio teisingumo jausmą turime nedelsiant. Todėl šis atlyginimų padidinimas 470 girininkų ir eigulių bus atliekamas pirmiausiai, nelaukiant, kol bus suvienodinta visos įmonės atlygio sistema. Norime, kad įmonės darbuotojams už darbą būtų mokamas teisingas atlygis“, – teigė M. Pulkauninkas.
Šiuo metu Valstybinių miškų urėdijoje 337 girininkijose dirba 313 girininkų, 314 girininkų pavaduotojų ir 391 eigulys. Nuo birželio algos didinamos beveik pusei jų, iš viso 470 specialistų, kurių užmokestis, lyginant su kitais tą patį darbą atliekančiais kolegomis, buvo mažiausias. Po pakeitimo, kuris įsigalios iš karto po konsultacijų su profesinių sąjungų atstovybe, šių pareigybių darbuotojų atlyginimas išaugs vidutiniškai 20 proc. Per metus šis pokytis Valstybinių miškų urėdijai atsieis apie 416 tūkst. eurų.
„Tai, ką dabar darome – tai tik pirmas mūsų žingsnis siekiant harmonizuoti darbo užmokesčio sistemą įmonėje. Kai kurių specialistų algos buvo akivaizdžiai per mažos. Jei norime sukurti stiprią, skaidrią organizaciją, kurioje visi darbuotojai jaustųsi sąžiningai įvertinti, to neturėtų būti“, – tvirtino M. Pulkauninkas.
Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis.
Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija