LMPF | Įvyko LMPF Tarybos posėdis
16511
post-template-default,single,single-post,postid-16511,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Įvyko LMPF Tarybos posėdis

Įvyko LMPF Tarybos posėdis

Birželio 8 d. vykusiame LMPF Tarybos posėdyje buvo aptarti svarbūs LMPF veiklai klausimai. Tartasi dėl veiklos organizavimo LMPF pirmininkę Ingą Ruginienę išrinkus LPSK pirmininke. Nutarta, kad Ingai Ruginienei nutraukus darbo santykius su LMPF, iki suvažiavimo LMPF veiklą administruos LMPF pirmininko pavaduotojas Juozas Ūsas. Dėl valstybinių miškų valdymo reformos iš darbo ir profsąjunginės veiklos pasitraukus kai kuriems LMPF valdybos ir finansų revizorių grupės nariams, buvo papildytos jų sudėtys. LMPF Valdybos nariais išrinkti Vytautas Buzys  (Ukmergės miškininkų profesinės sąjungos pirmininkas) ir Sigitas Radzevičius (Trakų miškininkų profesinės sąjungos pirmininkas). Finansų revizorių grupės laikinuoju vadovu patvirtintas Renatas Budrys iš VMU Kazlų Rūdos padalinio, šios grupės nare – Danguolė Valeišienė iš Valkininkų padalinio.

Kadangi artėja VMU padalinių stambinimas, po ilgų diskusijų buvo apsispręsta dėl profesinių sąjungų reorganizavimo galutinio varianto. Buvo svarstomi du reorganizavimo būdai: įsteigiant savarankiškas profesines sąjungas (juridinius vienetus) VMU padaliniuose arba vieną VMU profesinę sąjungą su skyriais ar filialais, neturinčiais juridinio vieneto statuso, padaliniuose. Alternatyviu balsavimu 32 prieš 13 pasirinktas antrasis variantas, tikintis, kad viena stipri darbdavio lygmens profesinė sąjunga turės didesnes derybines ir atstovavimo galias.

Tarybos nariai informuoti, kad su VMU administracija sutarta, jog birželio 25 d. įvyks  pirmas darbo grupių susitikimas dėl VMU kolektyvinės sutarties. Sutarta, kad turintys pastabų kolektyvinės sutarties projektui, jas turėtų atsiųsti Profesinių sąjungų jungtinei atstovybei iki birželio 20 d.

LMPF Taryba nutarė patenkinti  Aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos prašymą  ir įtraukti ją į VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinę atstovybę, jai pasirašius 2018 m. sausio 31 d. „Susitarimą dėl profesinių sąjungų jungtinės atstovybės“.

Nutarta, kad darbuotojų deleguotos atstovės į VMU valdybą prieš  posėdžius supažindins Profesinių sąjungų  jungtinę atstovybę su  posėdžio darbotvarke ir konsultuosis su ja dėl balsavimo darbuotojams aktualiais klausimais.

 

LMPF informacija